Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 304492-2018

14/07/2018    S134

Španjolska-Sevilla: Usluge povezane s privremenim zapošljavanjem radi odabira i stavljanja na raspolaganje privremenog osoblja

2018/S 134-304492

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 116-263063)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Resources (Brussels), JRC.R.1 — Resource Management Seville
Poštanska adresa: C/ Inca Garcilaso, 3, Expo Building
Mjesto: Sevilla
NUTS kod: ES618 Sevilla
Poštanski broj: 41092
Država: Španjolska
E-pošta: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa profila kupca: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge povezane s privremenim zapošljavanjem radi odabira i stavljanja na raspolaganje privremenog osoblja

Referentni broj: JRC/SVQ/2018/R.1/0065/OC
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79620000 Usluge pribavljanja osoblja uključujući osoblje za rad na određeno vrijeme
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog poziva na dostavu ponuda sklopiti višestruki okvirni ugovor (s 3 izvoditelja) radi ugovaranja usluga agencije za privremeno zapošljavanje koje će javnom naručitelju staviti na raspolaganje privremeno osoblje potrebno za obavljanje sljedećih zadataka tijekom razdoblja od 2019.–2022.:

— izvršni tajnik ili tajnik odjela,

— administrativni pomoćnik,

— financijski pomoćnik,

— računalni stručnjak,

— različiti znanstveni profili,

— logistika,

— bilo koji drugi profil povezan sa zadacima koje djelatnici provode na lokaciji u Sevilli.

Obrazovanje i iskustvo definirat će se za svaki pojedinačni položaj koji se popunjava.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/07/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 116-263063

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 30/07/2018
Glasi:
Datum: 10/09/2018
Broj odjeljka: IV.
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 06/08/2018
Glasi:
Datum: 17/09/2018
VII.2)Ostali dodatni podaci: