Roba - 304876-2019

TINazivHrvatska-Varaždin: Medicinske naprave
NDBroj objave obavijesti304876-2019
PDDatum objave02/07/2019
OJBroj izdanja SL S-a125
TWMjesto/grad kupcaVARAŽDIN
AUSlužbeno ime kupcaVaraždinska županija (15877210917)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca3 - Jedinice lokalne ili regionalne samouprave
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan27/06/2019
DTRok za podnošenje29/07/2019
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)33100000 - Medicinske naprave
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR044
IAInternetska adresa (URL)www.varazdinska-zupanija.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU