Varer - 305276-2019

02/07/2019    S125    - - Varer - Bekendtgørelse om indgåede kontrakter - Offentligt udbud 

Danmark-Middelfart: Motorkøretøjer til godstransport

2019/S 125-305276

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Middelfart Kommune, Affald & Genbrug
29189684
Fynsvej 100
Middelfart
5500
Danmark
Kontaktperson: Ingeniør Peter Moosdorf
E-mail: post.renovation@middelfart.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.middelfart.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Lastvognchassis og komprimatorkasser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34130000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører Middelfart Kommunes indkøb af fabriksnye lastvognschassis med dieselmotor og 2-kammer komprimatorkasser til renovationsbiler til indsamling af husholdningsaffald (eller husholdningslignende affald) i beholdere med og uden skillevæg, som er opdelt i følgende 2 delkontrakter:

— Delkontrakt 1: Indkøb af 3 stk. fabriksnye 2-akslede eller 3-akslede lastvognschassis med dieselmotor indenfor en periode på 1 år fra kontraktindgåelse,

— Delkontrakt 2: Indkøb af 3 stk. 2-kammer komprimatorkasser til fabriksnye 2-akslede eller 3-akslede lastvognschassis med dieselmotor indenfor en periode på 1 år fra kontraktindgåelse.

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på en eller begge delkontrakter, og tilbudsgiver kan tildeles en eller begge delkontrakter (eller slet ingen).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 18 210 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Lastvognschassis

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34139100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 3 stk. fabriksnye 2-akslede eller 3-akslede lastvognchassis med dieselmotor indenfor en periode på 1 år fra kontraktindgåelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delkontrakt 1 indeholder option på følgende:

— Indkøb af op til yderligere 8 stk. fabriksnye 2-akslede eller 3-akslede lastvognschassis med dieselmotor i en periode på op til 4 år fra kontraktindgåelse,

— Indkøb af tyverisikring (startspærre med GPS-system eller lignende), som automatisk stopper renovationsbilens motor, når renovationsbilen er længere væk fra chaufføren end en vis forudbestemt afstand.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Komprimatorkasser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39713300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 3 stk. 2-kammer komprimatorkasser til fabriksnye 2-akslede eller 3-akslede lastvognschassis med dieselmotor indenfor en periode på 1 år fra kontraktindgåelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delkontrakt 2 indeholder option på følgende:

— Indkøb af op til yderligere 8 stk. 2-kammer komprimatorkasser til fabriksnye 2-akslede eller 3-akslede lastvognschassis med dieselmotor i en periode på op til 4 år fra kontraktindgåelse,

— 8-årig serviceaftale om udførelse af service og reparation af defekte 2-kammer komprimatorkasser, der ikke er omfattet af den af tilbudsgiver tilbudte garanti.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 077-182741
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Komprimatorkasser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Stiholt Hydraulic
27619312
Ølgodvej 8
Aalborg Øst
9220
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 17 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 210 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Den samlede kontraktværdi er medregnet de i punkt II.2.11) oplistede optioner for delkontrakt 2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2019