Tjenesteydelser - 305757-2017

04/08/2017    S148

Tyskland-Køln: Sprogundervisning og -prøver

2017/S 148-305757

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
Postadresse: Konrad-Adenauer-Ufer 3
By: Cologne
NUTS-kode: DEA23 Köln
Postnummer: 50668
Land: Tyskland
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.easa.europa.eu/the-agency
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2795
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: luftfartssikkerhed, miljø.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sprogundervisning og -prøver.

Sagsnr.: EASA.2017.HVP.13.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80580000 Afholdelse af sprogkurser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sprogundervisning og -prøver.

Parti 1: Sprogundervisning (engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk).

Parti 2: Sprogprøver (TELC-niveau B2 i fransk og tysk).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sprogundervisning (engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
80500000 Uddannelsestilbud
80580000 Afholdelse af sprogkurser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DEA2 Köln
NUTS-kode: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
Hovedudførelsessted:

Medmindre andet aftales/planlægges, vil hovedudførelsesstedet for tjenesteydelserne være EASA's lokaler i Køln.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud sigter mod at sætte EASA i stand til effektivt at tilbyde et omfattende og passende sortiment af sprogtjenester af høj kvalitet.

Sprogundervisningen skal tilbyde mulighed for en hurtig, konsekvent og sammenhængende opgradering af sproglige kompetencer med det formål at mestre et sprog inden for en rimelig tidsfrist og på den mest effektive måde uden at forstyrre balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Sprogundervisningen skal have følgende formater:

— sprogundervisning i grupper ved EASA

— sprogundervisning for en eller to personer

— specialiseret/tematisk gruppeundervisning ved EASA

— sproglig vurdering på et af de officielle EU-sprog (for ansøgere, der ansøger om ledige stillinger ved EASA)

— supplerende andre sproglige tjenester i henhold til udbyderens udbud og kapacitet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammekontrakten planlægges indgået for en indledende periode på 1 år og fornyes op til 3 gange op til en maksimal varighed på 4 år på de samme betingelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sprogprøver (TELC-niveau B2 i fransk og tysk)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
80500000 Uddannelsestilbud
80580000 Afholdelse af sprogkurser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DEA NORDRHEIN-WESTFALEN
NUTS-kode: DEA2 Köln
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Agenturet agter at indkøbe tjenesteydelser fra et certificeret TELC-prøvecenter, der er i stand til at udføre TELC-prøver på niveau B2 i fransk og tysk sprog, der p.t. udgør de mest eftertragtede tredje EU-sprog blandt EASA's personale. Formålet er at sætte medarbejderne i stand til at godtgøre praktisk kendskab til et tredje officielt EU-sprog (niveau B2) før deres første forfremmelse, sådan som der henstilles til i personalevedtægten, der gælder for EU-medarbejdere.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammekontrakten planlægges indgået for en indledende periode på 1 år og fornyes op til 3 gange op til en maksimal varighed på 4 år på de samme betingelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivere (herunder deltagere i konsortier) skal bevise, at de er autoriserede til at udføre kontrakten i henhold til national lov, som godtgjort ved optagelse i et erhvervs- eller handelsregister eller en erklæring eller et certifikat afgivet under ed, medlemskab af en specifik organisation, udtrykkelig autorisation eller optagelse i momsregistret.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/09/2017
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/10/2017
Tidspunkt: 10:00
Sted:

EASA's lokaler i Køln (Tyskland).

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 1 juridisk repræsentant pr. deltagende tilbudsgiver må overvære åbningen. Tilbudsgivere skal oplyse agenturet om deres hensigt om at deltage senest 5 dage forud for åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

4 år.

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/07/2017