Usluge - 306692-2019

02/07/2019    S125    - - Usluge - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Rijeka: Tiskanje i s tim povezane usluge

2019/S 125-306692

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 104-252970)

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Primorsko-goranska županija
32420472134
Adamićeva 10
Rijeka
51000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Robert Urek
Telefon: +385 51351810
E-pošta: javna.nabava@pgz.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.pgz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluge izrade sadržaja (vizualne, it multimedija, grafički dizajn) i opreme za multimediju za interpretacijske centre - projekt Kulturno-turistička ruta putovima Frankopana, 3 grupe

Referentni broj: 11/02-19/13
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79800000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave detaljno je opisan u idejnim muzeološkim rješenjima, izvedbenim projektima grafičkog dizajna, multimedije i IT dizajna, produkt dizajna (samo za IC Kraljevica) te troškovnicima za svaki interpretacijski centar, te u tehničkim specifikacijama za Grupu 2.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/06/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 104-252970

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 04/07/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 10/07/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 04/07/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 10/07/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: