Tjenesteydelser - 309196-2022

08/06/2022    S109

Danmark-Ringe: Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed

2022/S 109-309196

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Rådhuset
By: Ringe
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Tina Wildt Kristensen
E-mail: tinak@fmk.dk
Telefon: +45 72530530
Fax: +45 72530531
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/180515742.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fmk.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/180515742.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Beskæftigelsesrettede forløb for ledige borgere til Jobcentret i Faaborg-Midtfyns kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af Beskæftigelsesrettede forløb for ledige borgere til Jobcentret efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Der inviteres til markedsdialog i forbindelse med kommende udbud på beskæftigelsesrettede forløb til jobcentret i Faaborg-Midtfyns kommune. Tilbudsgiver bedes komme med sine kommentar i forhold til udbudsbetingelser, udkast til kontrakt og kravspecifikationen. Alle uhensigtsmæssigheder der kan påvirke det kommercielle og konkurrencesituationen bedes fremsendes, til inspiration for færdiggørelse af udbudsmaterialet. Potentielle tilbudsgivere gøres opmærksom på at kommentar til materialet vurderes, men Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at ændre materialet i forhold tik de fremsendte input. 

Tryk her https://permalink.mercell.com/180515742.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85310000 Sociale foranstaltninger
85320000 Socialt arbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Faaborg-Midtfyns Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forløb 1 - Mestringsforløb for sygemeldte

4 ugers forløb for sygemeldte borgere i og uden for arbejdsmarkedet. Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges op til 8 uger i alt.

Målgruppen vil primært være sygedagpengemodtagere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, men også andre målgrupper efter LAB-loven som er sygemeldte, skal kunne anvende forløbet.

Forventet behov ca. 25-50 løbende pladser, men et egentlig antal kan ikke garanteres, og der er derfor behov for at kunne henvise færre eller flere borgere alt efter behov.

- Forventet årligt omsætning: kr. 2.000.000Forløb 2 - Arbejdsmarkedsorienteret forløb frem mod job eller uddannelse

Op til 26 ugers forløb. Forløbet kan ikke forlænges ud over de 26 uger.

Målgruppen vil primært være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, borgere i jobafklaringsforløb, borgere i ressourceforløb, borgere visiteret til fleksjob. Jobcenteret kan også henvise borgere fra LAB-lovens øvrige målgrupper inkl. integrationsborgere, hvor borgeren grundlæggende har udfordringer ud over ledighed.

Forventet behov: ca. 50- 90 løbende pladser, men et egentlig antal kan ikke garanteres, og der er derfor behov for at kunne henvise færre eller flere borgere alt efter behov.

Der ønskes én leverandør til den samlede opgave - tilbudsgiver kan dermed ikke byde på kun et af forløbene.

Antallet af løbende pladser er forbundet med en vis usikkerhed, idet indholdet af de politiske delaftaler II og III om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen endnu ikke er kendte.

- Forventet årligt omsætning: kr. 5.100.000,-Der skal afgives tilbud på begge forløb.

Den forventede omsætning for hvert forløb er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/ forbrug og forventede aktivitets-/ forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
17/06/2022

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der inviteres til markedsdialog i forbindelse med kommende udbud på beskæftigelsesrettede forløb til jobcentret i Faaborg-Midtfyns kommune. Tilbudsgiver bedes komme med sine kommentar i forhold til udbudsbetingelser, udkast til kontrakt og kravspecifikationen. Alle uhensigtsmæssigheder der kan påvirke det kommercielle og konkurrencesituationen bedes fremsendes, til inspiration for færdiggørelse af udbudsmaterialet. Potentielle tilbudsgivere gøres opmærksom på at kommentar til materialet vurderes, men Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at ændre materialet i forhold tik de fremsendte input.

Input til markedsdialogen kan afgives via Mercell

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2022