Usluge - 311545-2020

03/07/2020    S127

Hrvatska-Zagreb: Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

2020/S 127-311545

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 044-104343)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske autoceste d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 57500462912
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Biserka Lacković
E-pošta: biserka.lackovic@hac.hr
Telefon: +385 14694622
Telefaks: +385 14697307

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hac.hr

Adresa profila kupca: www.hac.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju obilaznice Grada Zagreba (Jankomir – Ivanja Reka) dogradnjom trećeg voznog traka

Referentni broj: J4/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju obilaznice Grada Zagreba (Jankomir – Ivanja Reka) dogradnjom trećeg voznog traka.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/06/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 044-104343

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:

27.11.2020 00:00

Glasi:

3.11.2020 00:00

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 30/06/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 07/07/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 30/06/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 07/07/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: