We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Varer - 312139-2019

05/07/2019    S128    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2019/S 128-312139

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Olsen
E-mail: ano@ski.dk
Telefon: +45 25144753

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2c1267d8-57c7-4c6d-b827-c79fd559db9c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2c1267d8-57c7-4c6d-b827-c79fd559db9c/homepage
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2c1267d8-57c7-4c6d-b827-c79fd559db9c/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sygeplejeartikler

Sagsnr.: 50.95
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI planlægger at udbyde rammeaftale 50.95 Sygeplejeartikler. Rammeaftalen er en kommunalt forpligtende aftale, som udbydes i tæt samarbejde med og på vegne af kommunerne. Det betyder, at rammeaftalen indebærer et forpligtende element for de kommuner, der vælger at tilslutte sig rammeaftalen. De forpligtede kunder og forpligtelsens omfang og art vil fremgå som en del af udbudsmaterialet.

Nærværende vejledende forhåndsmeddelelse offentliggøres med henblik på at gøre potentielle leverandører opmærksomme på det kommende udbud, og gøre relevante markedsaktører opmærksomme på en teknisk dialog, der forventes påbegyndt 2.7.2019.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne aftale vedrører indkøb sygeplejeartikler.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalens varighed er 24 måneder, men kan forlænges 2 gange af 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
05/11/2019

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet forventes offentliggjort november 2019. Udbuddet gennemføres elektronisk på www.ski.dk Nærværende vejledende forhåndsmeddelelse offentliggøres med henblik på at gøre potentielle leverandører opmærksomme på det kommende udbud, og gøre relevante markedsaktører opmærksomme på en teknisk dialog, der forventes påbegyndt 2.7.2019. Bekendtgørelsen igangsætter ikke selve udbuddet af rammeaftalen. Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante markedsaktører lejlighed til at komme med input til det foreløbige udkast til udbudsmateriale.

Dialogen finder sted via Ethics.dk hvor relevante dele af det foreløbige udbudsmateriale også vil være tilgængeligt. Her vil det også være beskrevet, hvordan SKI ønsker at modtage potentielle tilbudsgiveres og markedsaktørers spørgsmål og kommentarer til materialet.

SKI skal opfordre potentielle tilbudsgivere og markedsaktører til at kommentere på de tilgængelige dele af materialet, idet leverandørerne på dette tidspunkt har mulighed for at påvirke udbuddets indhold. For yderligere oplysninger kan der henvises til www.ski.dk hvor der løbende vil blive orienteret om vigtige forhold og datoer vedrørende udbuddet, herunder den tekniske dialog.

SKI er ikke forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer m.v. til udbudsmaterialet. SKI vil dog vurdere hensigtsmæssigheden af alle indkomne kommentarer og ændringsforslag, herunder de juridiske og kommercielle konsekvenser ved at indarbejde dem i udbudsmaterialet.

SKI vil ikke besvare indkomne kommentarer, ændringsforlag, spørgsmål m.v. Høringsfasen har alene til formål at give SKI input til udkastet til udbudsmaterialet m.v. for at sikre, at den kommende rammeaftale bliver udformet på en kommerciel fornuftig måde, og som afspejler kundernes behov og markedet i øvrigt. SKI forbeholder sig dog adgang til at henvende sig til potentielle tilbudsgivere for nærmere uddybning af deres kommentarer og ændringsforslag.

SKI afholder dog et informationsmøde den 19.8.2019, kl. 10:00, hos SKI på adressen: H. C. Hansens Gade 4, 2300 København S. Tilmelding skal ske senest 14. august på e-mail til ano@ski.dk

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved kommentering af udkastet til udbudsmateriale accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller på anden kan offentliggøre det i anonymiseret form. SKI skal derfor opfordre til ikke at sende fortrolige oplysninger.

Alle oplysninger og materialer både i denne meddelelse og på hjemmesiden, hvor den tekniske dialog afvikles er udtryk for ordregivers foreløbige udkast. Ordregiver forbeholder sig således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af den tekniske dialog.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2019