Tjenesteydelser - 314466-2019

05/07/2019    S128

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 128-314466

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 111-272338)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik, Center for Udførelse af Anlæg
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Løwe
E-mail: jenlow@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kk.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning vedrørende projektet 001453 Nordre Frihavnsgade

Sagsnr.: 001453
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder - JA04
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter totalrådgivning til projektering af strækning Nordre Frihavnsgade (fra Trianglen til Strandboulevarden.)

Formålet med projektet er at skabe en velfungerende cykelgade som spiller sammen med at være en handelsgade. Samtidig med at trafiksikkerheden og fremkommeligheden skal forbedres, så både cyklister og fodgængere kommer til at føle sig trygge i gaden, skal der skabes bedre mulighed for ophold og byliv på gaden. Der må i ikke nedlægges parkeringspladser i området.

Opgavens økonomiske ramme er på 2 600 000 DKK og indeholder samtlige udgifter til rådgiverens projektering af opgaven, herunder rådgiverens honorar, udlæg, afgifter og gebyrer mv.

Den samlede økonomisk ramme for projektering og udførelse er 20 000 000 DKK. Den samlede økonomiske ramme dækker alle omkostninger i forbindelse med projektet herunder forundersøgelser, registreringer, rådgiverhonorar, uforudsete og anlægsarbejder inklusive bygherreleverancer.

Optioner: projektopfølgning og fagtilsyn.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 111-272338

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: afsnit 3.3.1
I stedet for:

For ansøger og hver økonomisk aktør, der deltager for ansøger, dvs. hver aktør i en sammenslutning (typisk konsortium eller lign) eller en aktør som ansøger baserer sin økonomiske og/eller tekniske kapacitet på, gælder at:

- For ansøger og hver økonomisk aktør, gælder at denne skal have en soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste regnskabsår.

Læses:

For ansøger og hver økonomisk aktør, der deltager for ansøger, dvs. hver aktør i en sammenslutning (typisk konsortium eller lign) gælder at denne skal have en soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste regnskabsår.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: