Varer - 315981-2023

26/05/2023    S101

Danmark-Lemvig: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2023/S 101-315981

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lemvig Kommune
CVR-nummer: 29 18 99 35
Postadresse: Rådhusgade 2
By: Lemvig
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7620
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Nedergaard Kallesøe
E-mail: Charlotte.Kallesoe@lemvig.dk
Telefon: +45 96631061
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lemvig.dk/Udbud.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/92c23d15-5ed2-4b87-890f-c471775f7187/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/92c23d15-5ed2-4b87-890f-c471775f7187/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/92c23d15-5ed2-4b87-890f-c471775f7187/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb og levering af fødevarer til Lemvig Kommunes mindre køkkener

II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indkøb og levering af fødevarer til de mindre køkkener i Lemvig Kommune.

Udbuddet er opdelt efter beliggenhed i 3 delaftaler.

Der stilles krav til mulighed for elektronisk bestilling.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Thyborøn - Harboøre - Klinkby - Bonnet - Ramme

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Thyborøn - Harboøre - Klinkby - Bonnet

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb og levering af fødevarer til Lemvig Kommunes mindre køkkener i daginstitutioner, på skoler og i bo enheder/plejeboliger.

Omsætningen på delaftale 1 er estimeret til kr. 1.000.000 årligt ekskl. moms, med en samlet anslået omsætning i rammeaftalens løbetid på kr. 4.000.000 (inkl. optioner)

Se bilag 4 - for opdeling af institutioner og afdelinger på den enkelte delaftale - den forventede omsætning er ikke bindende for ordregiver.

Den maksimale værdi pr. delaftale er beregnet ud fra den anslåede værdi + 30%. Den maksimale værdi i alt vil være kr. 22.880.000, fordelt på

Delaftale 1 - kr. 5.200.000 - Delaftale 2 - kr. 12.480.000 - Delaftale 3 - kr. 5.200.000

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Tilbudssum for tilbudslisten / Vægtning: 40%
Omkostningskriterium - Navn: Udbringningsgebyr / Vægtning: 60%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/03/2024
Slut: 15/03/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Lemvig By

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Lemvig By med undtagelse af institutioner i østbyen.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb og levering af fødevarer til Lemvig Kommunes mindre køkkener i daginstitutioner, på skoler og i bo enheder/plejeboliger.

Omsætningen på delaftale 2 er estimeret til kr. 2.400.000 årligt ekskl. moms, med en samlet anslået omsætning i rammeaftalens løbetid på kr. 9.600.000 (inkl. optioner)

Se bilag 4 - for opdeling af institutioner og afdelinger på den enkelte delaftale - den forventede omsætning er ikke bindende for ordregiver.

Den maksimale værdi pr. delaftale er beregnet ud fra den anslåede værdi + 30%. Den maksimale værdi i alt vil være kr. 22.880.000, fordelt på

Delaftale 1 - kr. 5.200.000 - Delaftale 2 - kr. 12.480.000 - Delaftale 3 - kr. 5.200.000

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Tilbudssum for tilbudslisten / Vægtning: 40%
Omkostningskriterium - Navn: Udbringningsgebyr / Vægtning: 60%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 600 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/03/2024
Slut: 15/03/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Lemvig Øst, Rom, Nr.Nissum, Fabjerg

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Lemvig Øst, Rom, Nr.Nissum, Fabjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb og levering af fødevarer til Lemvig Kommunes mindre køkkener i daginstitutioner, på skoler og i bo enheder/plejeboliger.

Omsætningen på delaftale 3 er estimeret til kr. 1.000.000 årligt ekskl. moms, med en samlet anslået omsætning i rammeaftalens løbetid på kr. 4.000.000 (inkl. optioner)

Se bilag 4 - for opdeling af institutioner og afdelinger på den enkelte delaftale - den forventede omsætning er ikke bindende for ordregiver.

Den maksimale værdi pr. delaftale er beregnet ud fra den anslåede værdi + 30%. Den maksimale værdi i alt vil være kr. 22.880.000, fordelt på

Delaftale 1 - kr. 5.200.000 - Delaftale 2 - kr. 12.480.000 - Delaftale 3 - kr. 5.200.000

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Tilbudssum for prislisten / Vægtning: 40%
Omkostningskriterium - Navn: Udbringningsgebyr / Vægtning: 60%
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/03/2024
Slut: 15/03/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ingen

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Etableret leverandør af dagligvarer til husholdningsbehov

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Har drevet dagligvarebutik i min. 2 år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 052-153826
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/06/2023
Tidspunkt: 13:00
Sted:

Lemvig Kommune Økonomi og HR

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

De anslåede værdier dækker det forventede køb over en 4-årig periode.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2023