Roba - 316294-2019

08/07/2019    S129    Roba - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Farmaceutski proizvodi

2019/S 129-316294

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 107-260706)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Kišpatićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mateja Badjun
E-pošta: mateja.badjun@kbc-zagreb.hr
Telefon: +385 12368804

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.kbc-zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Jednogodišnja nabava lijekova – VI

Referentni broj: 1.2.A.1
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33600000 Farmaceutski proizvodi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Jednogodišnja nabava lijekova – VI.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/07/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 107-260706

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 10/07/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 16/07/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 10/07/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 16/07/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: