Bygge og anlæg - 316505-2023

26/05/2023    S101

Danmark-Frederiksberg: Bygge- og anlægsarbejder

2023/S 101-316505

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slangerup Boligselskab afd. Øparken
CVR-nummer: 26380529
Postadresse: c/o DAB, Finsensvej 33
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Ibsen
E-mail: si@friis-a.dk
Telefon: +45 54850439
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://dab.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Renovering af 155 boliger i Slangerup Boligselskab afd. Øparken v/DAB

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Slangerup Boligselskab v/ DAB udbyder i hovedentreprise renovering af 155 boliger i afd. Øparken på Askøvej, Fejøvej og Tunøvej, 3550 Slangerup. Bebyggelsen består af 122 gårdhavehuse i 1plan og 33 rækkehuse i forskudt plan.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 107 708 677.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Askøvej, Fejøvej og Tunøvej, 3550 Slangerup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Slangerup Boligselskab v/ DAB udbyder renovering af 155 boliger i afd. Øparken på Askøvej, Fejøvej og Tunøvej, 3550 Slangerup. Bebyggelsen består af 122 gårdhavehuse i 1plan og 33 rækkehuse i forskudt plan. Endvidere omfatter afdelingen en varmecentral på Øvej 34.

Øvej 34 er ikke omfattet af renoveringen.

Byggesagen omhandler udskiftning af døre og vinduer samt udskiftning af hele facadeelementer inkl. sokkelisolering med ny inddækning samt sokkelaffugtere. Opgaven omfatter desuden udskiftning af eksisterende facadeplader og efterisolering af eksisterende fritliggende gavle på rækkehuse. Desuden skal alle badeværelser totalrenoveres med ny ventilation, ligesom ventilationen generelt skal renoveres i boligerne. Endelig skal skotrender på gårdhavehuse udskiftes.

Byggeriet udbydes i hovedentreprise.

Prækvalifikationsmaterialet og udbudsbekendtgørelsen indeholder oplysninger om rammerne for afgivelse og vurdering af prækvalifikationsansøgningerne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der stilles krav om, at ansøger ikke er omfattet af én eller flere af de i udbudslovens §134a, §135 og §136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Der stilles desuden krav om, at ansøger ikke er omfattet af én eller flere af de i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 177-499748
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Renovering af 155 boliger i Slangerup Boligselskab afd. Øparken v/DAB

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/05/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Enemærke og Petersen A/S
CVR-nummer: 10503698
Postadresse: Ole Hansens Vej 1
By: Ringsted
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Telefon: +45 57617272
Internetadresse: www.eogp.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 85 000 000.00 DKK
Laveste bud: 107 708 677.00 DKK / Højeste bud: 155 318 200.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage, jf. Lov om Klagenævnet for udbud §7 stk. 1. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2023