Usluge - 316578-2019

08/07/2019    S129

Hrvatska-Zagreb: Telekomunikacijske usluge

2019/S 129-316578

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Nacionalni registracijski broj: 02958272670
Poštanska adresa: Margaretska 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@hzzo.hr
Telefon: +385 14806382
Telefaks: +385 14806418
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzzo.hr
Adresa profila kupca: www.hzzo.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Split
Nacionalni registracijski broj: 51401063293
Poštanska adresa: Spinčićeva 1
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: office@kbsplit.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbsplit.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Šalata 2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnatelj@kbc-zagreb.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbc-zagreb.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Osijek
Nacionalni registracijski broj: 89819375646
Poštanska adresa: J. Huttlera 4
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnateljstvo@kbco.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbco.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 40237608715
Poštanska adresa: Krešimirova 42
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnateljstvo@kbc-rijeka.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbc-rijeka.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice"
Nacionalni registracijski broj: 84924656517
Poštanska adresa: Vinogradska cesta 29
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@kbcsm.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbcsm.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinička bolnica Dubrava
Nacionalni registracijski broj: 32206148371
Poštanska adresa: Avenija Gojka Šuška 6
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnatelj@kbd.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbd.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinička bolnica Merkur
Nacionalni registracijski broj: 25883882856
Poštanska adresa: Zajčeva 19
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnateljstvo@kb-merkur.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kb-merkur.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinika za dječje bolesti Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 70641763756
Poštanska adresa: Klaićeva 16
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: kdb@kdb.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kdb.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinika za ortopediju Lovran
Nacionalni registracijski broj: 9777091543
Poštanska adresa: Šetalište M. Tita 1
Mjesto: Lovran
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51415
Država: Hrvatska
E-pošta: klinika.lovran@ri.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.orto-lovran.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević"
Nacionalni registracijski broj: 47767714195
Poštanska adresa: Mirogojska 8
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: bfm@bfm.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bfm.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana
Nacionalni registracijski broj: 54896856295
Poštanska adresa: Bolnička 5
Mjesto: Vukovar
NUTS kod: HR04C Vukovarsko-srijemska županija
Poštanski broj: 32000
Država: Hrvatska
E-pošta: posta@ob-vukovar.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ob-vukovar.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Bjelovar
Nacionalni registracijski broj: 34506547848
Poštanska adresa: Mihanovičeva 8
Mjesto: Bjelovar
NUTS kod: HR047 Bjelovarsko-bilogorska županija
Poštanski broj: 43000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnateljstvo@obbj.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.obbj.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Dubrovnik
Nacionalni registracijski broj: 75970517069
Poštanska adresa: Roka Mišetića 2
Mjesto: Dubrovnik
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Poštanski broj: 20000
Država: Hrvatska
E-pošta: uprava@bolnica-du.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bolnica-du.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek"
Nacionalni registracijski broj: 44899993850
Poštanska adresa: Željka Selingera bb
Mjesto: Koprivnica
NUTS kod: HR045 Koprivničko-križevačka županija
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: uprava@obkoprivnica.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.obkoprivnica.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Zadar
Nacionalni registracijski broj: 11854878552
Poštanska adresa: Bože Peričića 5
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnatelj@bolnica-zadar.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bolnica-zadar.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice
Nacionalni registracijski broj: 68425903637
Poštanska adresa: Trg slobode 1
Mjesto: Varaždinske Toplice
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42223
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnatelj@sbvzt.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.minerva.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Lječilište Veli Lošinj
Nacionalni registracijski broj: 19513242937
Poštanska adresa: Podjavori 27
Mjesto: Veli Lošinj
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51551
Država: Hrvatska
E-pošta: renatazugic@gmail.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ljeciliste-veli-losinj.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Nacionalni registracijski broj: 75297532041
Poštanska adresa: Rockefellerova 7
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnateljstvo@hzjz.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzjz.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Nacionalni registracijski broj: 02958272670
Poštanska adresa: Margaretska 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@hzzo.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzzo.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0026423
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Povremena zajednička nabava telekomunikacijskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Referentni broj: 117/19-OP-OS-ZN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
64200000 Telekomunikacijske usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Povremena zajednička nabava telekomunikacijskih usluga.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 23 108 579.42 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Javna govorna usluga u pokretnoj i nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
64200000 Telekomunikacijske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja usluge su poslovne prostorije Naručitelja/Ustanova sukladno tablici Lokacije isporuke iz Priloga 8.4. ove dokumentacije.

II.2.4)Opis nabave:

Povremena zajednička nabava telekomunikacijskih usluga.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij mrežne infrastrukture / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 19 608 579.42 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Grupa 1

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za KBC Zagreb.

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
64200000 Telekomunikacijske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinički bolnički centar Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Povremena zajednička nabava telekomunikacijskih usluga.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij mrežne infrastrukture / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Grupa 2 samo za KBC Zagreb.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje:

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana (grupa 1 i 2).

4.1.2. Potvrdu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) o primitku prethodne obavijesti o obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga za djelatnost javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u svrhu dokaza da Ponuditelj posjeduje određeno ovlaštenje koje mu je potrebno u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave (grupe 1 i 2)

4.1.3. Potvrdu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) o primitku prethodne obavijesti o obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga za djelatnost javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži članaka 12. i 125. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14. i 72/17.) (grupa 1).

4.1.4. Dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti HAKOM) (grupa 1).

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1.1. dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, a dokazi pod točkama 4.1.2., 4.1.3. i 4.1.4. se dokazuju važećom potvrdom i važećom dozvolom.

Dokazi pod brojem 4.1.1. i 4.1.2. dostavljaju se za grupe 1 i 2.

Dokaz pod rednim brojem 4.1.3. i 4.1.4. dostavljaju se za grupu 1.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno DON-u.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 14/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

HZZO, Margaretska 3, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku javne nabave žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi prethodnog stavka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalbeni postupak vodi se na hrvatskom jeziku i uz uporabu latiničnog pisma.

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija), Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, HRVATSKA, u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu u skladu s člankom 405. stavak 3. Zakona.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Služba za nabavu
Poštanska adresa: Margaretska 3
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@hzzo.hr
Telefon: +385 14806381
Telefaks: +385 14806418
Internetska adresa: www.hzzo.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/07/2019