Tjenesteydelser - 317325-2023

26/05/2023    S101

Danmark-Sorø: Bank- og investeringstjenesteydelser

2023/S 101-317325

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Weber Strate
E-mail: larsst@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 41878399
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af daglige bankforretninger og kapitalforvaltning for Region Sjælland

II.1.2)Hoved-CPV-kode
66100000 Bank- og investeringstjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af daglige bankydelser, herunder udførelsen af daglige bankforretninger og kapitalforvaltning. Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser, som kort beskrives herunder:

1) Daglige bankforretninger herunder alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jævnfør lovgivningen skal foregå via regionens SKB/OBS konto i Danske Bank A/S, 2) Kreditfacilitet på 1,8 mia. kr., 3) Likviditetsdepot på ca. 1,8 mia. kr., 4) Aftale for Repo-forretninger og 5) Kapitalforvaltning for et beløb på ca. 0,5 mia. kr. inkl. aftale for Repo-forretninger.

Forventet ydelsesomfang vedrørende den udbudte kontrakt fremgår af Kontraktbilag 2, 3 og 4. De angivne estimater og forventede omfang er alene udtryk for Ordregivers forventninger til forbruget af de ydelser, der er omfattet af den udbudte kontrakt.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 23 490 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66170000 Finansielle konsulentydelser, behandling og clearing af finansielle transaktioner
66171000 Finansielle konsulentydelser
66172000 Behandling og clearing af finansielle transaktioner
66600000 Finansforvaltning og likviditetsstyring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af daglige bankydelser, herunder udførelsen af daglige bankforretninger og kapitalforvaltning. Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser, som kort beskrives herunder:

1) Daglige bankforretninger herunder alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jævnfør lovgivningen skal foregå via regionens SKB/OBS konto i Danske Bank A/S,

2) Kreditfacilitet på 1,8 mia. kr.,

3) Likviditetsdepot på ca. 1,8 mia. kr.,

4) Aftale for Repo-forretninger og 5) Kapitalforvaltning for et beløb på ca. 0,5 mia. kr. inkl. aftale for Repo-forretninger.

Forventet ydelsesomfang vedrørende den udbudte kontrakt fremgår af Kontraktbilag 2, 3 og 4. De angivne estimater og forventede omfang er alene udtryk for Ordregivers forventninger til forbruget af de ydelser, der er omfattet af den udbudte kontrakt.

Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage en bestemt mængde ydelser eller at indkøbe for et bestemt beløb på baggrund af aftalen. Det faktiske omfang kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere end, hvad estimaterne angiver. Udbuddet vedrører indkøb af de udbudte ydelser til samtlige Region Sjællands organisatoriske enheder, herunder alle sygehuse og institutioner m.fl., i hele aftaleperioden.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver er udpeget som SIFI-institut.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Daglige bankforretninger / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Kapitalforvaltning / Vægtning: 40 %
Omkostningskriterium - Navn: Pris - Daglige bankforretninger / Vægtning: 70 %
Omkostningskriterium - Navn: Pris - Kapitalforvaltning / Vægtning: 60 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 027-078077
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af daglige bankforretninger og kapitalforvaltning for Region Sjælland

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/05/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Jyske Bank A/S
CVR-nummer: 17 61 66 17
Postadresse: Vestergade 8-16
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
E-mail: poul.erik.larsen@jyskebank.dk
Telefon: +45 89892174
Internetadresse: http://www.jyskebank.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 23 490 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 23 490 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: "Der er intet mæglingsorgan i Danmark"
By: xx
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2023