Usluge - 318454-2017

TINazivLuksemburg-Luxembourg: EIB - Usluge grafičkog dizajna za grafičku radionicu EIB-a
NDBroj dokumenta318454-2017
PDDatum objave12/08/2017
OJBroj izdanja154
TWMjestoLUXEMBOURG
AUNaziv naručiteljaEuropska investicijska banka
OLIzvorni jezikEN
CYDržavaLU
AAVrsta naručitelja5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAEU InstitutionEuropska investicijska banka
DSDokument je poslan02/08/2017
DTRok22/09/2017
NCUgovor4 - Usluge
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a79822500 - Usluge grafičkog oblikovanja
RCNUTS kodLU00
IAInternetska adresa (URL)http://www.eib.org
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU