Tjenesteydelser - 318667-2023

26/05/2023    S101

Danmark-Vordingborg: Optankning af køretøjer

2023/S 101-318667

Bekendtgørelse om tildeling af koncession

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/23/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 76
Postadresse: Valdemarsgade 43
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4760
Land: Danmark
Kontaktperson: Ann Clemensen
E-mail: anecl@vordingborg.dk
Telefon: +45 29340723
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vordingborg.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193845
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Koncession vedr. levering, etablering, drift og vedligehold af offentlige ladestandere i Vordingborg Kommune

Sagsnr.: 22-000186
II.1.2)Hoved-CPV-kode
63712600 Optankning af køretøjer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter Vordingborg Kommunes overdragelse af retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter hos kommunen til en operatør eller flere operatører, jf. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Denne koncession er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 996 714.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delkontrakt 1 pulje 1 vedrørende 18 lokationer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31158100 Batteriopladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31681500 Opladere
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
65310000 Eldistribution
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Vordingborg kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter Ordregivers overdragelse af retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter hos ordregiver til en operatør eller flere operatører, jf. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).

Den private operatør skal som udgangspunkt selv finansiere omkostningerne til etablering, drift og nedtagning af ladestandere. Ordregiver kan dog yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

• Delkontrakt 1 Pulje 1 vedrørende 18 lokationer

II.2.5)Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af kriterierne beskrevet nedenfor:
  • Kriterie: Tildelingen af en delkontrakt (pulje) sker til den tilbudsgiver der tilbyder den mest positive hhv. mindst negative samlede sum for alle lokationer i puljen.
II.2.7)Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 120
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delkontrakt 2 Pulje 2 vedrørende 20 lokationer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31158100 Batteriopladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31681500 Opladere
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
65310000 Eldistribution
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Vordingborg kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter Ordregivers overdragelse af retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter hos ordregiver til en operatør eller flere operatører, jf. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).

Den private operatør skal som udgangspunkt selv finansiere omkostningerne til etablering, drift og nedtagning af ladestandere. Ordregiver kan dog yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

• Delkontrakt 2 Pulje 2 vedrørende 20 lokationer

II.2.5)Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af kriterierne beskrevet nedenfor:
  • Kriterie: Tildelingen af en delkontrakt (pulje) sker til den tilbudsgiver der tilbyder den mest positive hhv. mindst negative samlede sum for alle lokationer i puljen.
II.2.7)Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 120
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delkontrakt 3 Pulje 3 vedrørende 20 lokationer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31158100 Batteriopladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31681500 Opladere
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
65310000 Eldistribution
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Vordingborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter Ordregivers overdragelse af retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på forskellige lokaliteter hos ordregiver til en operatør eller flere operatører, jf. AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).

Den private operatør skal som udgangspunkt selv finansiere omkostningerne til etablering, drift og nedtagning af ladestandere. Ordregiver kan dog yde betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, hvis det efter afholdelse af udbud kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden, jf. bekendtgørelse nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

• Delkontrakt 3 Pulje 3 vedrørende 20 lokationer

II.2.5)Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af kriterierne beskrevet nedenfor:
  • Kriterie: Tildelingen af en delkontrakt (pulje) sker til den tilbudsgiver der tilbyder den mest positive hhv. mindst negative samlede sum for alle lokationer i puljen.
II.2.7)Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 120
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Tildelingsprocedure med forudgående offentliggørelse af en koncessionsbekendtgørelse
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tilbudsgiver skal for hver pulje angive om Vordingborg Kommune med et engangsbeløb skal bidrage til etablering af ladefaciliteter på en lokation eller om tilbudsgiver vil bidrage med et engangsbeløb til kommunen. Tildelingen af en delkontrakt (pulje) sker til den tilbudsgiver der tilbyder den mest positive hhv. mindst negative samlede sum for alle lokationer i puljen.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 041-122008

Del V: Tildeling af koncession

Betegnelse:

Delkontrakt 1 pulje 1 vedrørende 18 lokationer

En koncession/en delkontrakt tildeles: ja
V.2)Tildeling af koncession
V.2.1)Dato for beslutning om tildeling af koncession:
24/04/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: OK a.m.b.a.
CVR-nummer: 39170418
By: Viby J
NUTS-kode: DK0 Danmark
Land: Danmark
Koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om koncessionsværdi og vigtigste finansieringsvilkår (eksklusive moms)
Koncessionens/delaftalens samlede værdi: 869 994.00 DKK

Del V: Tildeling af koncession

Betegnelse:

Delkontrakt 2 Pulje 2 vedrørende 20 lokationer

En koncession/en delkontrakt tildeles: ja
V.2)Tildeling af koncession
V.2.1)Dato for beslutning om tildeling af koncession:
24/04/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: CLEVER A/S
CVR-nummer: 32468349
By: København SV
NUTS-kode: DK0 Danmark
Land: Danmark
Koncessionshaveren er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om koncessionsværdi og vigtigste finansieringsvilkår (eksklusive moms)
Koncessionens/delaftalens samlede værdi: 864 000.00 DKK

Del V: Tildeling af koncession

Betegnelse:

Delkontrakt 3 Pulje 3 vedrørende 20 lokationer

En koncession/en delkontrakt tildeles: ja
V.2)Tildeling af koncession
V.2.1)Dato for beslutning om tildeling af koncession:
24/04/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: CLEVER A/S
CVR-nummer: 32468349
By: København SV
NUTS-kode: DK0 Danmark
Land: Danmark
Koncessionshaveren er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om koncessionsværdi og vigtigste finansieringsvilkår (eksklusive moms)
Koncessionens/delaftalens samlede værdi: 1 262 720.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kontrakten er underlagt de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§ 134a, 135 og 136.

Koncessionsmaterialet indeholder bl.a.:

- Støtteerklæring (Bilag C)

- Konsortieerklæring (Bilag H)

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen elleret dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6,stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12,stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2023