Tjenesteydelser - 318819-2023

26/05/2023    S101

Danmark-København: EEA/DIS/R0/23/004 — Copernicus Landovervågningstjenesten, prioriteret områdeovervågning — Urban Atlas 2021 og 2024

2023/S 101-318819

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2023/S 084-250603)

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur (EEA), EEA.EDO.DIS.DIS3 — Geospatial Information Services
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EEA/DIS/R0/23/004 — Copernicus Landovervågningstjenesten, prioriteret områdeovervågning — Urban Atlas 2021 og 2024

Sagsnr.: EEA/2023/OP/0020
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72300000 Datatjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Genstanden for dette udbud er indgåelse af en rammeaftale med en økonomisk aktør, der dækker opdateringen af produktet Urban Atlas (UA) vedrørende arealdække-/arealanvendelse (LC/LU — Land Cover/Land Use) og produktet vedrørende højden på huskarréer (BBH — Building Block Height) for referenceårene 2021 og 2024.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2023
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 084-250603

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:

Anmodninger om deltagelse i åbningsmødet skal sendes pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu senest 30.5.2023.

Læses:

Anmodninger om deltagelse i åbningsmødet skal sendes pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu senest 21.6.2023.

Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 31/05/2023
Tidspunkt: 14:00
Læses:
Dato: 23/06/2023
Tidspunkt: 10:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 01/06/2023
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 23/06/2023
Tidspunkt: 11:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: