Roba - 319144-2020

08/07/2020    S130

Hrvatska-Šibenik: Računalna oprema

2020/S 130-319144

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 107-258863)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije
Nacionalni registracijski broj: 21715496907
Poštanska adresa: Velimira Škorpika 6
Mjesto: Šibenik
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Katarina Mrvica
E-pošta: rra@rra-sibenik.hr
Telefon: +385 22217113
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.rra-sibenik.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava informatičko-komunikacijske i audio-video opreme ABC centra X3

Referentni broj: 1/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30230000 Računalna oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Oprema za potrebe centra uređenja ABC u Šibeniku.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/07/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 107-258863

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 07/07/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 17/07/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 07/07/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 17/07/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: