Usluge - 320365-2020

09/07/2020    S131

Luksemburg-Luxembourg: EIF - Pružanje i upravljanje potrebnim transverzalnim uslugama sigurnosti i integracije u oblaku (Luxembourg)

2020/S 131-320365

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 100-238639)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski investicijski fond
Poštanska adresa: 37B, avenue J.F. Kennedy
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Poštanski broj: L-2968
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: SPA-Procurement
E-pošta: eif-procurement@eif.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.eif.org
Adresa profila kupca: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje i upravljanje potrebnim transverzalnim uslugama sigurnosti i integracije u oblaku

Referentni broj: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EIF traži partnerstvo koje će pomoći u upravljanju određenim sigurnosnim kontrolama i aspektima usklađenosti usluga povezanih s oblakom, kao i integracijskih usluga te će raditi u uskoj suradnji s postojećim pružateljima usluga EIF-a koji posluju u oblaku.

Cilj je poziva na nadmetanje pružiti već identificirane usluge sigurnosti i integracije u oblaku. S obzirom na trajanje poziva na nadmetanje, prema životnom ciklusu novih tehnologija, neke usluge tehničke sigurnosti (sukladno opsegu ovog poziva na nadmetanje) mogu biti obnovljene, povučene ili dodane.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/07/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 100-238639

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 07/07/2020
Lokalno vrijeme: 23:59
Glasi:
Datum: 10/07/2020
Lokalno vrijeme: 23:59
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 09/07/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 13/07/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: