Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 323822-2018

26/07/2018    S142

Belgien-Bruxelles: Adfærdsøkonomisk analyse af professionelles motivationer i sundhedsprofessioner og i erhvervsservice-professioner

2018/S 142-323822

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen — Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs — Directorate E:Modernisation of the Single Market
Postadresse: 105 Avenue des Nerviens
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Hubert Gambs, Director Grow E
E-mail: GROW-E5@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/growth/
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3796
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3796
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Adfærdsøkonomisk analyse af professionelles motivationer i sundhedsprofessioner og i erhvervsservice-professioner

Sagsnr.: 718/PP/GRO/IMA/18/1131/10440
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79411000 Almindelig virksomhedsrådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Undersøgelsen forventes at levere en teoretisk og empirisk analyse over, hvordan professionelle forskrifter i sundheds- og forretningstjenester (krav til adgang og adfærd) påvirker opnåelsen af målsætninger for offentlighedens interesse, som denne forskrift sigter mod.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 270 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Professionelles motivationer i sundhedsprofessioner: adfærdsøkonomisk tilgang

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79411100 Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Undersøgelsen bør levere den nødvendige baggrundsinformation til at bidrage til forståelsen af de faktorer, der bestemmer eller påvirker kvaliteten for professionelle tjenester i EU. Dette er helt på linje med Kommissionens bestræbelser for at udvikle et solidt vidensgrundlag til at understøtte de lovgivningsmæssige rammer for professionelle tjenester.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 135 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Professionelles motivationer i erhvervsservice-professioner: adfærdsøkonomisk tilgang

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79411100 Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Undersøgelsen bør levere den nødvendige baggrundsinformation til at bidrage til forståelsen af de faktorer, der bestemmer eller påvirker kvaliteten for professionelle tjenester i EU. Dette er helt på linje med Kommissionens bestræbelser for at udvikle et solidt vidensgrundlag til at understøtte de lovgivningsmæssige rammer for professionelle tjenester.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 135 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Betingelser anført i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/09/2018
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/09/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Kommissionen

Directorate-general for internal market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Avenue de Nerviens 105 1st floor

Meeting room N-105 01/80

1049 Brussels

Belgien

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewal
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/07/2018