Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Varer - 328158-2017

22/08/2017    S159

Belgien-Bruxelles: Interkommunikationssystem-, målings- og overvågningsudstyr til udsendelser

2017/S 159-328158

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: José Viejo Manzanal, PHS 01A063
E-mail: avtenders@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.europarl.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2728
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2728
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Interkommunikationssystem-, målings- og overvågningsudstyr til udsendelser.

Sagsnr.: COMM/DG/AWD/2017/742.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den audiovisuelle afdeling ved Europa-Parlamentet planlægger at indgå en offentlig kontrakt vedrørende levering og installering af interkommunikationssystem-, målings- og overvågningsudstyr til udsendelser og beslægtede tjenesteydelser i Strasbourg og Bruxelles.

Der er 2 partier:

— parti 1: interkommunikationsudstyr

— parti 2: målings- og overvågningsudstyr.

Den audiovisuelle tjeneste ønsker at forny sine audiovisuelle faciliteter i Strasbourg og Bruxelles for at nå følgende mål:

— erstatning af den 17 år gamle infrastruktur i Strasbourg med ny teknologi

— foregribelse af fremtidige tekniske og driftsmæssige udviklinger i Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles

— muliggørelse af produktion af tv-signaler i høj opløsning

— anvendelse af IP-overgangen til udsendelser

— opfyldelse af stigende behov for mediefagfolk

— erhvervelse af centraliseret udstyr, såsom interkommunikations- og målingsudstyr samt overvågningsenheder, på begge arbejdssteder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Interkommunikationssystem

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS-kode: FRF11 Not specified
Hovedudførelsessted:

Strasbourg og Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette parti er levering af et interkommunikationssystem og en ny lydtransport.

Europa-Parlamentet ønsker at forny sin lydinfrastruktur og om muligt opnå et internt samtalesystem på et fælles transportnet, der også giver mulighed for at transportere lydsignaler i udsendelseskvalitet.

Europa-Parlamentet planlægger at udvikle arkitekturen for dets interne samtalesystem i 3 faser:

— Den første fase vedrører indførelse af et internt standardsamtalesystem bestående af matricer og paneler for det interne samtalesystem i Strasbourg.

— Den anden fase vil tilføje indbyrdes forbindelser og en ny infrastruktur for det interne samtalesystem til arbejdsstedet i Bruxelles.

— Den tredje fase vedrører en overgang fra det almindelige interne samtalesystem til et komplet IP-system, der benytter AES67-standarden for transport og eventuel kompatibilitet med SMPTE 2110.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

3 forlængelser a 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Målings- og overvågningsudstyr

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS-kode: FRF11 Not specified
Hovedudførelsessted:

Strasbourg og Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette parti er at erhverve audiovisuelt målings- og overvågningsudstyr til udsendelser for at:

— måle kvaliteten og gyldigheden af digitale videosignaler i høj opløsning, digitale lydsignaler og IP-strømme

— generere synkroniseringssignaler til udsendelsesfaciliteter

— vise signaler vedrørende udsendelsesmonitorer til professionelle og forbrugeranvendelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

3 forlængelser af 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/10/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/10/2017
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Parlamentet, rue Wiertz 60, József Antall Building, Office 2Q129, 1047 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere, der ønsker at deltage, bedes bekræfte dette pr. e-mail (avtenders@europarl.europa.eu) senest 3 arbejdsdage før tidspunktet for åbning af bud, og begrænse deres repræsentation til 1 person. Se udbudsmaterialet (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2728).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/08/2017