Varer - 328540-2019

15/07/2019    S134

Belgien-Bruxelles: Levering af professionelt lyd-, video- og fotoudstyr samt tilbehør og tjenesteydelser vedrørende dette udstyr

2019/S 134-328540

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, DG Communication, Audiovisual Service
Postadresse: Rue de la Loi 200, Wetstraat 200
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Domstolen
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU0 LUXEMBOURG
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union
Postadresse: Rue de la Loi 175, Wetstraat 175
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.consilium.europa.eu/en/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Revisionsret
Postadresse: Rue Alcide De Gasperi 12
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-1615
Land: Luxembourg
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Forsvarsagentur
Postadresse: Rue des Drapiers 17-23
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1050
Land: Belgien
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eda.europa.eu/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil
Postadresse: Rond Point Schuman, 9A
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1046
Land: Belgien
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
Postadresse: Westhafen Tower Westhafenplatz 1
By: Frankfurt am Main
NUTS-kode: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 60327
Land: Tyskland
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.eiopa.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Lægemiddelagentur
Postadresse: Domenico Scarlattilaan 6
By: Amsterdam
NUTS-kode: NL32 Noord-Holland
Postnummer: 1083 HS
Land: Nederlandene
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ema.europa.eu/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Postadresse: Vasilissis Sofias Str 1
By: Maroussi
NUTS-kode: EL30 Aττική
Postnummer: EL-15124
Land: Grækenland
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
Postadresse: Rue de Grenelle 103
By: Paris Cedex 07
NUTS-kode: FR101 Paris
Postnummer: 75345
Land: Frankrig
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esma.europa.eu/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet, DG COMM - Audiovisual Unit
Postadresse: Rue Wiertz 60
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fusion for Energy
Postadresse: c/ Josep Pla, nº 2 Torres Diagonal Litoral Edificio B3
By: Barcelona
NUTS-kode: ES511 Barcelona
Postnummer: ES-08019
Land: Spanien
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://f4e.europa.eu/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Postadresse: Schwarzenbergplatz 11
By: Vienna
NUTS-kode: AT13 Wien
Postnummer: AT-1040
Land: Østrig
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fra.europa.eu/en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Forskning
Postadresse: Place Rogier 16 COV2 14/143
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: B-1049
Land: Belgien
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fællesforetagendet Shift2Rail
Postadresse: White Atrium building, 2nd Floor Avenue de la Toison d’Or 56-60
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: B-1060
Land: Belgien
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://shift2rail.org/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Fælles Afviklingsinstans
Postadresse: Treurenberg 22
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: B-1049
Land: Belgien
E-mail: COMM-AV-EQUIPMENT-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://srb.europa.eu/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5111
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5111
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af professionelt lyd-, video- og fotoudstyr samt tilbehør og tjenesteydelser vedrørende dette udstyr

Sagsnr.: COMM/2019/OP/0018
II.1.2)Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med denne interinstitutionelle rammeaftale er at levere professionelt audio-, video- og fotografisk udstyr samt tilbehør og tjenester relateret til dette udstyr, såsom installering, idriftsættelse, undervisning og vedligeholdelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
38650000 Fotografisk udstyr
48000000 Programpakker og informationssystemer
50340000 Reparation og vedligeholdelse af audiovisuelt og optisk udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hovedudførelsessted:

Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56, 1049 Brussels, BELGIEN

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af professionelt lyd-, video- og fotoudstyr samt tilbehør og tjenesteydelser vedrørende dette udstyr.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/08/2019
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/08/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

European Commission, Directorate-General Communication, Berlaymont building, Rue de la Loi 200, 1049 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

2 repræsentanter pr. tilbudsgiver.

Send venligst navne, titler, identitetskort nummer, identitetskortets gyldighedsdato samt nationalitet til e-mailadressen angivet i punkt I.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Al dokumentation om dette udbud, inklusive al yderligere information, mens proceduren står på, offentliggøres på følgende internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5111

Tilbudsgivere bør kontrollere denne hjemmeside regelmæssigt, da yderligere information kan blive offentliggjort på et hvilket som helst tidspunkt under proceduren.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2019