Tjenesteydelser - 329621-2017

23/08/2017    S160    Den Europæiske Investeringsfond - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Luxembourg-Luxembourg: AO 10688 Rådgivning og støtte inden for semantisk web

2017/S 160-329621

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Publikationskontor
Postadresse: 2, rue Mercier
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000
Postnummer: 2985
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Mr Jan Planovsky
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 292944331
Fax: +352 292942672

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://publications.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2650
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

AO 10688 Rådgivning og støtte inden for semantisk web

Sagsnr.: AO 10688.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af it-tjenester, hvad angår rådgivning vedrørende det semantiske web.

De primære opgaver for den kommende kontrahent skal være udarbejdelse af forslag, tekniske specifikationer og prototyper til forbedring af den nuværende implementering og opsætning af Cellar og andre systemer, der anvender semantisk teknologi. Derudover skal den kommende kontrahent levere rådgivning (teoretisk og teknisk) inden for semantisk teknologi i forbindelse med Publikationskontorets aktiviteter. Endvidere planlægges teknisk bistand til forberedelse og udførelse af tests, der påviser, at udviklede systemer er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, inklusive fremstilling af testrapporter.

NB: Semantisk teknologi benyttes også i forskellige systemer: Open Data Portal, EuroVoc (produktion og udbredelse) og metadata-registret.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler, lokaliteter for de europæiske institutioner/agenturer/organer i Luxembourg og Bruxelles, medlemsstater, EFTA-stater og ansøgerlande.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af it-tjenester, hvad angår rådgivning vedrørende det semantiske web:

De primære opgaver for den kommende kontrahent skal være udarbejdelse af forslag, tekniske specifikationer og prototyper til forbedring af den nuværende implementering og opsætning af Cellar og andre systemer, der anvender semantisk teknologi. Derudover skal den kommende kontrahent levere rådgivning (teoretisk og teknisk) inden for semantisk teknologi i forbindelse med Publikationskontorets aktiviteter. Endvidere planlægges teknisk bistand til forberedelse og udførelse af tests, der påviser, at udviklede systemer er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, inklusive fremstilling af testrapporter.

NB: Semantisk teknologi benyttes imidlertid i forskellige systemer: Open Data Portal, EuroVoc (produktion og udbredelse) og metadata-registret.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/10/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/10/2017
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan downloades fra følgende TED e-tendering websted: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2650

Anmodninger om yderligere oplysninger kan udelukkende rettes via e-tendering.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/08/2017