Tjenesteydelser - 330380-2017

23/08/2017    S160

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2017/S 160-330380

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1017
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Thomsen
E-mail: naestegenerationdigitalpost@digst.dk
Telefon: +45 25409742
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.digst.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.digst.dk/It-loesninger/Digital-Post/Naeste-generation-Digital-Post
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Næste generation digital post.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Digitaliseringsstyrelsen står over for at udbyde næste generation digital post, der er en kommunikationsløsning, som offentlige myndigheder anvender til at sende uafviselig information med personfølsomme oplysninger sikkert og digitalt.

Løsningen stilles til rådighed for offentlige myndigheder med henblik på sikker digital kommunikation med virksomheder og borgere. Borgere og virksomheder får ligeledes en digital postkasse til modtagelse af digital post. Løsningen er en væsentlig infrastruktur og en bærende del af offentlige myndigheders digitale kommunikation, jf. lov nr. 528 af 11.6.2012 om digital post fra offentlige afsendere.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter udvikling, vedligeholdelse/videreudvikling, support og drift af næste generation digitale post-løsningen. Digitaliseringsstyrelsen ønsker at anskaffe en løsning, som Digitaliseringsstyrelsen kan videreføre, så andre leverandører ved senere genudbud kan overtage vedligeholdelse/ videreudviklingen, support og drift. Udviklingsfasen vil omfatte et proof-of-concept samt pilotforløb samt gennemførelse af datamigrering fra den eksisterende digital post løsning.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker en samarbejdsmodel med leverandøren, som baserer sig på principperne i et iterativt forløb, herunder med en kravspecifikation baseret på epics og user-stories. Løsningen skal udvikles i tæt dialog med leverandøren inden for en fast tidsplan og et fast leverancevederlag.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
06/11/2017

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Med denne forhåndsmeddelelse inviterer Digitaliseringsstyrelsen potentielle leverandører til markedsdialog om næste generation digital post. Interesserede leverandører inviteres dels til et dialogmøde d. 28.8.2017 og/eller til skriftligt at deltage i markedsdialogen.

Til brug for markedsdialogen offentliggøres dele af det foreløbige udbudsmateriale samt en spørgeramme med en række emner/spørgsmål, som Digitaliseringsstyrelsen ønsker dialog omkring.

Materialet kan rekvireres fra tirsdag eftermiddag d. 22.8.2017 frem til fristen for skriftlige kommentarer d. 11.9.2017. Det foreløbige udbudsmateriale rekvireres ved at skrive en e-mail med navn og virksomhed til projektets mail: naestedigitalpost@digst.dk

Nærmere information herom findes også på projekts site: https://www.digst.dk/It-loesninger/Digital-Post/Naeste-generation-Digital-Post/dialog/Leverandoermoede-August-2017

På dialogmødet med leverandører præsenteres det foreløbige udbudsmateriale samt retningen for Næste generation Digital Post. Mødet afvikles d. 28.8.2017, kl. 12:30-15:30 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.

Leverandører kan kommentere på det foreløbige udbudsmateriale enten på leverandørmødet og/eller skriftligt. De skriftlige besvarelser bedes fremsendt senest mandag d. 11.9.2017 til: naestedigitalpost@digst.dk

Nærmere beskrivelse af markedsdialogen og tilmelding til dialogmødet kan ske her: https://www.digst.dk/It-loesninger/Digital-Post/Naeste-generation-Digital-Post/dialog/Leverandoermoede-August-2017

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/08/2017