Roba - 334883-2022

TINazivHrvatska-Zagreb: Vaskularne proteze
NDBroj objave obavijesti334883-2022
PDDatum objave22/06/2022
OJBroj izdanja SL S-a119
TWMjesto/grad kupcaZAGREB
AUSlužbeno ime kupcaKLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB (46377257342)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan17/06/2022
DTRok za podnošenje26/07/2022
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)33184200 - Vaskularne proteze
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR05
IAInternetska adresa (URL)www.kbc-zagreb.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU