Tjenesteydelser - 336461-2022

Submission deadline has been amended by:  374452-2022
22/06/2022    S119

Danmark-Aarhus: Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet

2022/S 119-336461

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29091925
Postadresse: Universitetsbyen 25, byg. 2A
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Hundebøll Nielsen
E-mail: susanne.hundeboll.nielsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9200
Land: Danmark
E-mail: susanne.hundeboll.nielsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
E-mail: susanne.hundeboll.nielsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alléen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 4180
Land: Danmark
E-mail: susanne.hundeboll.nielsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
E-mail: susanne.hundeboll.nielsen@stab.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=334585&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=334585&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Private vaccinationscentre

Sagsnr.: 1-23-4-72-12-22
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af udførelse af vaccination mod covid-19 i privat regi.

Vaccinationsberedskabet er inddelt i tre perioder (før, under og efter Det planlagte vaccinationsprogram):

Periode 1 løber fra tidspunktet for kontraktens ikrafttræden til tidspunktet for påbegyndelse af Det planlagte vaccinationsprogram.

Periode 2 løber fra tidspunktet for påbegyndelse af Det planlagte vaccinationsprogram til tidspunktet for afslutning af Det planlagte vaccinationsprogram (forventet 8 uger). Kunden forbeholder sig ret til at ændre antallet af uger i opad- og nedadgående retning.

Periode 3 løber fra tidspunktet for afslutning af Det planlagte vaccinationsprogram til tidspunktet for kontraktens ophør.

Udbuddet er opdelt i 5 delkontrakter, som hver dækker en region.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Private vaccinationscentre

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af udførelse af vaccination mod covid-19 i privat regi.

De udbudte delkontrakter indebærer ikke en forpligtelse for Ordregiverne til at aftage et bestemt antal vaccinationer (dagligt eller i alt), men delkontrakterne giver hver Ordregiver ret til at indkøbe vaccinationer efterhånden som et konkret behov opstår.

Hver Ordregiver kan med et skriftligt varsel på minimum 7 dage igangsætte levering af vaccinationer. Det vil sige, at en leverandør på en af de 5 delkontrakter først skal udføre vaccinationer, når Ordregiveren har igangsat levering.

Leverandøren på delkontrakt 1 er dog forpligtet til at kunne udføre følgende, der også fremgår af Kontraktbilag 3, hvor antallet af maksimale daglige vaccinationer er afhængigt af, i hvilken periode, som Vaccinationsberedskabet bliver igangsat i:

Periode 1: 7.200, Periode 2: 7.200 og Periode 3: 0.

I perioder, hvor leverandørerne ikke skal udføre vaccinationer, garanterer Ordregiverne at dække leverandørernes dokumentererede udgifter, dog maksimalt et angivet beløb, jf. pkt. 3.3 i udkast til kontrakt. I perioder, hvor leverandørerne skal udføre vaccinationer, garanterer Ordregiverne en minimumsbetaling, jf. pkt. 3.4 og pkt. 3.5 i udkast til kontrakt.

Ordregiverne forbeholder sig ret til at ændre det maksimale antal daglige vaccinationer, jf. pkt. 3.6 i udkast til kontrakt.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 8
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten kan forlænges 3 gange, hver gang med op til 1 måned. Forlængelsen ligger udover kontraktens varig i ovenstående pkt. II.2.7).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Private vaccinationscentre

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af udførelse af vaccination mod covid-19 i privat regi.

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af udførelse af vaccination mod covid-19 i privat regi.

De udbudte delkontrakter indebærer ikke en forpligtelse for Ordregiverne til at aftage et bestemt antal vaccinationer (dagligt eller i alt), men delkontrakterne giver hver Ordregiver ret til at indkøbe vaccinationer efterhånden som et konkret behov opstår.

Hver Ordregiver kan med et skriftligt varsel på minimum 7 dage igangsætte levering af vaccinationer. Det vil sige, at en leverandør på en af de 5 delkontrakter først skal udføre vaccinationer, når Ordregiveren har igangsat levering.

Leverandøren på delkontrakt 1 er dog forpligtet til at kunne udføre følgende, der også fremgår af Kontraktbilag 3, hvor antallet af maksimale daglige vaccinationer er afhængigt af, i hvilken periode, som Vaccinationsberedskabet bliver igangsat i:

Periode 1: 23.586, Periode 2: 5.629 og Periode 3: 8.556.

I perioder, hvor leverandørerne ikke skal udføre vaccinationer, garanterer Ordregiverne at dække leverandørernes dokumentererede udgifter, dog maksimalt et angivet beløb, jf. pkt. 3.3 i udkast til kontrakt. I perioder, hvor leverandørerne skal udføre vaccinationer, garanterer Ordregiverne en minimumsbetaling, jf. pkt. 3.4 og pkt. 3.5 i udkast til kontrakt.

Ordregiverne forbeholder sig ret til at ændre det maksimale antal daglige vaccinationer, jf. pkt. 3.6 i udkast til kontrakt.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 8
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten kan forlænges 3 gange, hver gang med op til 1 måned. Forlængelsen ligger udover kontraktens varig i ovenstående pkt. II.2.7).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Private vaccinationscentre

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af udførelse af vaccination mod covid-19 i privat regi.

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af udførelse af vaccination mod covid-19 i privat regi.

De udbudte delkontrakter indebærer ikke en forpligtelse for Ordregiverne til at aftage et bestemt antal vaccinationer (dagligt eller i alt), men delkontrakterne giver hver Ordregiver ret til at indkøbe vaccinationer efterhånden som et konkret behov opstår.

Hver Ordregiver kan med et skriftligt varsel på minimum 7 dage igangsætte levering af vaccinationer. Det vil sige, at en leverandør på en af de 5 delkontrakter først skal udføre vaccinationer, når Ordregiveren har igangsat levering.

Leverandøren på delkontrakt 1 er dog forpligtet til at kunne udføre følgende, der også fremgår af Kontraktbilag 3, hvor antallet af maksimale daglige vaccinationer er afhængigt af, i hvilken periode, som Vaccinationsberedskabet bliver igangsat i:

Periode 1: 22.000, Periode 2: 0 og Periode 3: 0.

I perioder, hvor leverandørerne ikke skal udføre vaccinationer, garanterer Ordregiverne at dække leverandørernes dokumentererede udgifter, dog maksimalt et angivet beløb, jf. pkt. 3.3 i udkast til kontrakt. I perioder, hvor leverandørerne skal udføre vaccinationer, garanterer Ordregiverne en minimumsbetaling, jf. pkt. 3.4 og pkt. 3.5 i udkast til kontrakt.

Ordregiverne forbeholder sig ret til at ændre det maksimale antal daglige vaccinationer, jf. pkt. 3.6 i udkast til kontrakt.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 8
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten kan forlænges 3 gange, hver gang med op til 1 måned. Forlængelsen ligger udover kontraktens varig i ovenstående pkt. II.2.7).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Private vaccinationscentre

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af udførelse af vaccination mod covid-19 i privat regi.

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af udførelse af vaccination mod covid-19 i privat regi.

De udbudte delkontrakter indebærer ikke en forpligtelse for Ordregiverne til at aftage et bestemt antal vaccinationer (dagligt eller i alt), men delkontrakterne giver hver Ordregiver ret til at indkøbe vaccinationer efterhånden som et konkret behov opstår.

Hver Ordregiver kan med et skriftligt varsel på minimum 7 dage igangsætte levering af vaccinationer. Det vil sige, at en leverandør på en af de 5 delkontrakter først skal udføre vaccinationer, når Ordregiveren har igangsat levering.

Leverandøren på delkontrakt 1 er dog forpligtet til at kunne udføre følgende, der også fremgår af Kontraktbilag 3, hvor antallet af maksimale daglige vaccinationer er afhængigt af, i hvilken periode, som Vaccinationsberedskabet bliver igangsat i:

Periode 1: 2.700, Periode 2: 2.700 og Periode 3: 0.

I perioder, hvor leverandørerne ikke skal udføre vaccinationer, garanterer Ordregiverne at dække leverandørernes dokumentererede udgifter, dog maksimalt et angivet beløb, jf. pkt. 3.3 i udkast til kontrakt. I perioder, hvor leverandørerne skal udføre vaccinationer, garanterer Ordregiverne en minimumsbetaling, jf. pkt. 3.4 og pkt. 3.5 i udkast til kontrakt.

Ordregiverne forbeholder sig ret til at ændre det maksimale antal daglige vaccinationer, jf. pkt. 3.6 i udkast til kontrakt.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 8
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten kan forlænges 3 gange, hver gang med op til 1 måned. Forlængelsen ligger udover kontraktens varig i ovenstående pkt. II.2.7).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Private vaccinationscentre

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af udførelse af vaccination mod covid-19 i privat regi.

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af udførelse af vaccination mod covid-19 i privat regi.

De udbudte delkontrakter indebærer ikke en forpligtelse for Ordregiverne til at aftage et bestemt antal vaccinationer (dagligt eller i alt), men delkontrakterne giver hver Ordregiver ret til at indkøbe vaccinationer efterhånden som et konkret behov opstår.

Hver Ordregiver kan med et skriftligt varsel på minimum 7 dage igangsætte levering af vaccinationer. Det vil sige, at en leverandør på en af de 5 delkontrakter først skal udføre vaccinationer, når Ordregiveren har igangsat levering.

Leverandøren på delkontrakt 1 er dog forpligtet til at kunne udføre følgende, der også fremgår af Kontraktbilag 3, hvor antallet af maksimale daglige vaccinationer er afhængigt af, i hvilken periode, som Vaccinationsberedskabet bliver igangsat i:

Periode 1: 36.242, Periode 2: 27.099 og Periode 3: 15.214.

I perioder, hvor leverandørerne ikke skal udføre vaccinationer, garanterer Ordregiverne at dække leverandørernes dokumentererede udgifter, dog maksimalt et angivet beløb, jf. pkt. 3.3 i udkast til kontrakt. I perioder, hvor leverandørerne skal udføre vaccinationer, garanterer Ordregiverne en minimumsbetaling, jf. pkt. 3.4 og pkt. 3.5 i udkast til kontrakt.

Ordregiverne forbeholder sig ret til at ændre det maksimale antal daglige vaccinationer, jf. pkt. 3.6 i udkast til kontrakt.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 8
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten kan forlænges 3 gange, hver gang med op til 1 måned. Forlængelsen ligger udover kontraktens varig i ovenstående pkt. II.2.7).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• § 137, stk. 1, nr. 1, § 137, stk. 1, nr. 2, § 137, stk. 1, nr. 3 og § 137, stk.1, nr. 4. Se udbudsbetingelsernes pkt. 6.2 for nærmere beskrivelse.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

- Arbejdsklausul

- Socialklausul

- Straffeattester

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomiske mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet” på baggrund af følgende underkriterier og vægtninger:

Pris 40 %, Kvalitet 60 %.

Tildelingsvurderingen foretages for hver enkelt delkontrakt for sig, jf. dog udbudsbetingelsernes pkt. 10.3.

Tilbud, der for underkriteriet kvalitet opnår karakteren 5 eller mere, vil blive anset for ikke at være konditionsmæssige.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 11/07/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcingsystem,

CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades

via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT. Al kommunikation

vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet.

Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det

arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

• Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr.3.

• Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

Ordregiver afholder et informationsmøde på det i tidsplanen anførte tidspunkt og sted, jf.

udbudsbetingelserne. Frist for tilmelding fremgår ligeledes af udbudsbetingelserne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2022