Roba - 338753-2018

03/08/2018    S148

Hrvatska-Krapina: Medicinske naprave

2018/S 148-338753

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 078-173616)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Krapinsko-zagorska županija
Nacionalni registracijski broj: 20042466298
Poštanska adresa: Magistratska 1
Mjesto: Krapina
NUTS kod: HR043 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ljiljana Horvat
E-pošta: ljiljana.horvat@kzz.hr
Telefon: +385 49329205

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.kzz.hr

Adresa profila kupca: www.kzz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije

Referentni broj: JN/VV-3/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33100000 Medicinske naprave
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/07/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 078-173616

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 20/07/2018
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 22/08/2018
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 20/07/2018
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 22/08/2018
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: