Tjenesteydelser - 339984-2016

01/10/2016    S190

Irland-Dublin: Levering af kvalitativ forskningsundersøgelse vedrørende indgriben på organisatorisk niveau for at nedsætte de negative virkninger af omstruktureringen for medarbejdere i store virksomheder i EU

2016/S 190-339984

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Eurofound — Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Postadresse: Wyattville Road
By: Dublin
NUTS-kode: IE021 Dublin
Postnummer: D18 KP65
Land: Irland
Kontaktperson: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Fax: +353 12826456
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
Internetadresse for køberprofilen: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1920
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: socialpolitik.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af kvalitativ forskningsundersøgelse vedrørende indgriben på organisatorisk niveau for at nedsætte de negative virkninger af omstruktureringen for medarbejdere i store virksomheder i EU.

Sagsnr.: 130417/4130.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejdet, som skal udføres inden for rammerne af denne kontrakt, vil være en del af et bredere forskningsprojekt og de vigtigste resultater skal indgå i den tematiske del af den årlige rapport for 2017 fra den europæiske overvågningscenter for omstrukturering (»European Restructuring Monitor — ERM«), som er udarbejdet af Eurofound.

Det overordnede formål med denne kontrakt er tresidet:

1) at levere en bedre forståelse for gennemførelsen af indsatser på organisatorisk niveau, som er indført i virksomheder for at udligne de negative virkninger af omstruktureringen på den resterende arbejdsstyrke

2) at bistå fagfolk i gennemførelsen af effektive organisatoriske indsatser under omstruktureringen

3) at øge bevidstheden blandt beslutningstagerne om vigtigheden af organisatoriske indsatser for at investere i den resterende menneskelige kapital til brug for en sundere omstrukturering samt at informere om udvikling af politikker på området.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: IE021 Dublin
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i lokaler, som kontrahenterne udpeger, og som Eurofound godkender. Et opstartsmøde med Eurofound vil blive afholdt i Eurofounds lokaler i Dublin (Irland).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdet vil i sidste ende bestå i udviklingen af kvalitetskriterier for »god praksis« og praktiske retningslinjer for gennemførelsen af effektive organisatoriske indsatser i omstrukturerede arbejdspladser med henblik på at minimere de negative virkninger af omstruktureringen for de resterende medarbejdere og fremme et positivt og produktivt arbejdsmiljø. Arbejdet skal trække på oplysninger fra forskellige kilder, herunder en gennemgang af litteraturen (opgave A), dybtgående kvalitative ekspertinterviews (opgave B) samt analyser og vurdering af virksomhedscaseeksempler (opgave C). I denne sidste etape af kontrakten forventes kontrahenten at udføre en sammenlignende oversigt over de udarbejdede caseeksempler og uddrage de vigtigste erfaringer til en målgruppe bestående af både fagfolk og beslutningstagere (opgave D).

Forventede leverancer:

— endelig midtvejsrapport (ca. 10 sider eller 4 000 ord)

— endelige rapporter (5) om caseeksempler på ca. 10-15 sider eller 4 000-6 000 ord pr. caseeksempel

— endelig sammenlignende oversigt på ca. 25 sider eller 10 000 ord.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 9
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se venligst punkt 5.3.2 i udbudsmaterialet, som findes i afsnit B i udbudsdokumenterne, der er tilgængelige på e-tendering-webstedet https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home under det specifikke udbud.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/11/2016
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/11/2016
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Buddene vil blive åbnet hos Eurofound i lokale LH5.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

1 person, der repræsenterer tilbudsgiveren, kan deltage i åbningen. Deltagelse vil være begrænset til rollen som observatør. Deres tilstedeværelse ved åbningen af buddene bedes venligst meddelt i forvejen til fr. Lidia Jankowska.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsrunden er åben for alle fysiske og juridiske personer fra EU-medlemsstater og fra lande, som har indgået en særlig aftale med Den Europæiske Union på området for offentlige tjenesteydelser.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2016