Tjenesteydelser - 340221-2018

04/08/2018    S149

Belgien-Bruxelles: Rammeaftale til undersøgelserne, der leverer videnskabelig rådgivning til støtte for den fælles fiskeripolitik i EU-farvande, undtagen Middelhavet og Sortehavet, i 2 partier.

2018/S 149-340221

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 124-281154)

Retsgrundlag:

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
Postadresse: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 12/012
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1210
Land: Belgien
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/EASME

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale til undersøgelserne, der leverer videnskabelig rådgivning til støtte for den fælles fiskeripolitik i EU-farvande, undtagen Middelhavet og Sortehavet, i 2 partier.

Sagsnr.: EASME/EMFF/2018/011
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette er et udbud i form af en offentlig procedure til indgåelsen af 1 multipel rammeaftale efter kaskadeprincippet pr. parti til, om undersøgelser, der leverer videnskabelig rådgivning til støtte for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik i:

— Parti 1: EU-farvande i Østersøen og Nordsøen

— Parti 2: EU's vestlige farvande i Atlanterhavet og EU's fjernområder.

For hvert parti vil der blive indgået multipel rammeaftale efter kaskadeprincippet med maks. 3 valgte tilbudsgivere.

Det overordnede formål med disse multiple rammeaftaler er at give Europa-Kommissionen et fleksibelt redskab til at anmode om specifik og rettidig videnskabelig rådgivning vedrørende forvaltning af fiskeri eller andre specifikke tjenesteydelser efter behov, til levering af rådgivningen til støtte for den fælles fiskeripolitik i EU-farvande, inklusive tværgående spørgsmål, men undtagen specifikke spørgsmål i Middelhavet og Sortehavet, der dækkes af rammeaftale EASME/EMFF/2016/032.

De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2018
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 124-281154

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 30/08/2018
Tidspunkt: 15:00
Læses:
Dato: 01/10/2018
Tidspunkt: 15:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 03/09/2018
Tidspunkt: 11:00
Læses:
Dato: 02/10/2018
Tidspunkt: 11:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: