Tjenesteydelser - 341348-2019

Submission deadline has been amended by: 425434-2019
22/07/2019    S139    Europa-Parlamentet - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Levering af tjenester vedrørende tilgængeligheden af Europa-Parlamentets bygninger

2019/S 139-341348

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Europa-Parlamentet
Service du Courrier officiel, Rue Wiertz 60
Bruxelles
1047
Belgien
Kontaktperson: Direction des ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
NUTS-kode: LU0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://europarl.europa.eu

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4879
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af tjenester vedrørende tilgængeligheden af Europa-Parlamentets bygninger

Sagsnr.: 06C60/2019/M030
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af tjenester vedrørende tilgængeligheden af Europa-Parlamentets bygninger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
NUTS-kode: BE
NUTS-kode: FR
Hovedudførelsessted:

Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg og hovedstaderne i medlemsstaterne, såvel som Barcelona, Edinburgh, Marseille, Milano, München, Wroclaw, Bazoches-sur-Guyonne og Washington DC, USA.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af tjenester vedrørende tilgængeligheden af Europa-Parlamentets bygninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Optagelse i fag- eller erhvervsregister og/eller specifik godkendelse i bopælslandet eller medlem af en faglig organisation.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal have den fornødne økonomiske og finansielle kapacitet til at udføre kontrakten i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakten og under hensyntagen til dens værdi og anvendelsesområde. Hvis Europa-Parlamentet, henset til de af tilbudsgiveren fremlagte oplysninger, er alvorligt i tvivl om tilbudsgiverens økonomiske og finansielle kapacitet, eller hvis dette viser sig utilstrækkelig til udførelsen af denne kontrakt, kan tilbudsgiveren blive afvist, uden at tilbudsgiveren af den grund kan gøre krav på økonomisk kompensation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Europa-Parlamentet kræver af tilbudsgiverne, at de har en finansiel og økonomisk minimumskapacitet, der vil blive vurderet på baggrund af følgende elementer:

— årlig omsætning på mindst 300 000 EUR på området for arkitektur og bygningsteknik over de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

— Finansiel levedygtighed, der vurderes som følger, der særligt tager bruttodriftsoverskuddet i betragtning (EBITDA), som skal være positiv i de sidste 2 afsluttede regnskabsår, inklusive for hver konsortiemedlem og for hver underkontrahent, som behørigt.

Vurdering af den økonomiske og finansielle kapacitet

Alle tilbudsgivere skal indgive en højtidelig erklæring, der er behørigt dateret og underskrevet, som beskrevet i punkt 1 af »udbudsspecifikationerne«.

I tilfælde af et konsortium af økonomisk aktører skal den højtidelige erklæring leveres af alle konsortiemedlemmer.

Tilbudsgiveren, der bliver tildelt kontrakten, skal, senest 10 kalenderdage fra meddelelsen om den foreløbige tildeling af kontrakten, og før kontrakten er underskrevet, fremlægge følgende skriftlige dokumentation:

— en kopi af alle regnskabsopgørelser (balancer, indkomstopgørelse, pengestrømsskema og bilag) for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, der er offentliggjort i årsrapporten og revideret, eller, hvis revision ikke er obligatorisk, attesteret som nøjagtige og oprigtige af en repræsentant for tilbudsgiveren.

— arket om finansielle oplysninger angivet i bilag V til disse administrative specifikationer, der dækker de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal have den fornødne tekniske og faglige kapacitet til at udføre kontrakten i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakten og under hensyntagen til dens værdi og omfang. Hvis Europa-Parlamentet, henset til de af tilbudsgiveren fremlagte oplysninger, er alvorligt i tvivl om tilbudsgiverens tekniske og professionelle kapacitet, eller hvis dette viser sig utilstrækkelig til udførelsen af denne kontrakt, kan tilbudsgiveren blive afvist, uden at tilbudsgiveren af den grund kan gøre krav på økonomisk kompensation.

Vedrørende kontrakten, der henvises til i dette udbud, kræver Europa-Parlamentet, at tilbudsgiverne har følgende tekniske og faglige kapacitet:

— SEL 1: mindst 3 års erfaring inden for levering af tjenesteydelser, der ligner dem, der kræves på området for dette udbud, med en liste over mindst 3 tjenesteydelser af en lignende art, der blev udført inden for de sidste 3 år, med angivelse af deres beløb, dato og modtage, om offentlig eller privat, og bekræftet af certifikater for tilfredsstillende udførelse udstedt af modtagerne.

— SEL 2: et kernehold af eksperter på området for tilgængelighed til bygninger, der består af mindst:

—— 1 projektleder med en universitetsgrad (ingeniør eller arkitekt) med en varighed på mindst 3 år (grundniveau eller bachelor), en minimumserfaring på 10 år som arkitekt/ingeniør plus mindst 5 års dokumenteret erfaring på området for bygningstilgængelighed.

—— 2 arkitekter/assisterende ingeniører (ledende), der begge har en universitetsgrad (ingeniør eller arkitekt) med en varighed på mindst 3 år (grundniveau eller bachelor), en minimumserfaring på 7 år som arkitekt/ingeniør plus mindst 3 års dokumenteret erfaring på området for bygningstilgængelighed.

— SEL 3: et støttehold til kerneholdet, der består af mindst:

—— 2 arkitekter/ingeniører (junior), der begge har en universitetsgrad (ingeniør eller arkitekt) med en varighed på mindst 3 år (grundniveau eller bachelor).

—— 1 uddanner med 3 års erfaring på uddannelsesområdet (denne stilling kan dækkes af et andet medlem af kerne- eller støtteholdet med den nødvendige undervisningserfaring).

—— 1 copywriter på engelsk og/eller fransk med erfaring på området for skrivning af tekniske tekster og forklarende tekster, der giver information om tekniske emner, og med henblik på at gøre et rimeligt komplekst område forståeligt for den almene offentlighed, på engelsk og/eller fransk. Denne erfaring skal dokumenteres via fremvisning af 2 tekster, som copywriteren har skrevet: den første tekst, der enten har teknisk indhold inden for ethvert område eller omhandler populær videnskab, der giver information om enhver teknisk disciplin, og der har til hensigt at gøre et rimeligt komplekst område forståeligt for den almene offentlighed og en anden tekst inden for ethvert område, der er tiltænkt den almene offentlighed.

Denne stilling kan dækkes af et andet medlem af kerne- eller støtteholdet med erfaring inden for udformningen af tekniske forklarende dokumenter på engelsk og/eller fransk.

— SEL 4: et medlem af kerneholdet (projektlederen eller 1 af de 2 assistenter) skal tale flydende fransk på C1-niveau som minimum.

— SEL 5: et medlem af kerneholdet (projektlederen eller 1 af de 2 assistenter) skal tale flydende engelsk på C1-niveau som minimum.

— SEL 6: et netværk af eksperter, der er tilgængelige efter anmodning til at sikre tjenesteydelserne i denne kontrakt [se den ikke-udtømmende liste af tjenester i punkt 2.1 (Tjenesteydelser, der skal udføres) i de tekniske specifikationer vedlagt disse specifikationer].

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Den tekniske og faglig kapacitet af økonomisk aktører skal underbygges ved hjælp af følgende dokumenter:

a) Den højtidelige erklæring, der er behørigt dateret og underskrevet, som beskrevet i punkt VII af dokumentet »udbudsspecifikationerne«.

b) Tabellen med titlen »informationsark og understøttende dokumenter vedrørende udvælgelseskriterier« vedlagt udbudsspecifikationerne, der er behørigt underskrevet og dateret.

c) De understøttende dokumenter indikeret i ovennævnte tabel, »informationsark og understøttende dokumenter vedrørende udvælgelseskriterier« vedlagt udbudsspecifikationerne, nemlig: CV'et og teksterne udformet af copywriteren, der skal inkluderes i buddet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/09/2019
Tidspunkt: 20:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/09/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Europa-Parlamentet, Direction générale des infrastructures et de la logistique, Direction des ressources, Bâtiment WIM 09Z075, Bruxelles, BELGIEN.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

48 måneder efter tildeling af kontrakten.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadresse: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Den Europæiske Ombudsmand
1 avenue du Président Robert Shuman
Strasbourg
67001
Frankrig
Telefon: +33 388172313
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Greffe du tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2019