Varer - 343775-2018

07/08/2018    S150    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Aarhus: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer

2018/S 150-343775

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Olof Palmes Allé 15
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Meiner
E-mail: Christina.Meiner@stab.rm.dk
Telefon: +45 24976057

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring af materiale på udbud af sårbehandlingsprodukter og forbindsstoffer

Sagsnr.: 1-23-4-101-01-18
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33141000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Midtjylland udbyder i efteråret 2018 sårbehandlingsprodukter og forbindstoffer. I den forbindelse inviterer vi potentielle leverandører til at kommentere på det foreløbige materiale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33141110
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland udbyder i efteråret 2018 sårbehandlingsprodukter og forbindstoffer.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæssige krav har Regionen valgt, at lave en høring af det foreløbige udarbejdede materiale. Materialet vil være tilgængeligt på EU-Supply fra tirsdag d. 7.8.2018.

Høringsmaterialet består af:

- Udkast til Kravspecifikation,

- Udkast til Tilbudsliste.

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale, og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Det er vigtigt for ordregiver, at høringsmaterialet læses grundigt igennem og at besvarelserne indeholder uddybende forklaringer.

Ordregiver vil gerne bede tilbudsgiverne bl.a. at være opmærksomme på eller at gøre følgende:

- Er beskrivelsen af produkterne i kravspecifikationen tilstrækkelig til at forstå hvad vi vil have,

- Passer de angivne størrelser,

- Jeres bud på om vi har fået alle de relevante produkter med på tilbudslisten,

- Er der krav i kravspecifikationen der ikke er relevante og mangler vi nogle krav for at få den gode kvalitet,

- Hvis i mener der er andet der kunne være relevant, så meld det endelig tilbage til os.

Hvis høringssvar vedrører et bestemt mindstekrav, konkurrenceparameter eller position i tilbudslisten, bedes der venligst henvises til det aktuelle punkt.

Skriftlige høringssvar bedes sendt via beskedmodulet i EU-Supply eller til mail christina.meiner@stab.rm.dk senest d. 27.8.2018, kl. 12:00.

Høringssvar vil blive behandlet af ordregivers brugergruppe, der er sammensat af repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der bruger de produkter, som er omfattet af høringsmaterialet. Det vil blive vurderet, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i det pågældende materiale.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne skal ikke forvente at få svar på evt. spørgsmål, hverken under eller efter høringen.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
10/09/2018

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/08/2018