Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 344442-2021

09/07/2021    S131

Belgien-Bruxelles: Passagertransporttjenester med bus (i/uden for Belgien)

2021/S 131-344442

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB), OIB.02
Postadresse: CSM1, 05/001
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Regionsudvalg
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA)
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø (CINEA)
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA)
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/info/departments/infrastructure-and-logistics-brussels_en
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8130
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8130
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Passagertransporttjenester med bus (i/uden for Belgien)

Sagsnr.: OIB/2021/OP/0026
II.1.2)Hoved-CPV-kode
60172000 Udlejning af busser og turistbusser med chauffør
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Passagertransport i bus med chauffør. Kontrakten er opdelt i 3 partier, som beskrevet herefter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bustransporttjenster i Belgien til Europa-Kommissionens børnehaver og -pasninger i regionen Bruxelles-Capitale og omegn

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60172000 Udlejning af busser og turistbusser med chauffør
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se II.2.1).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU's administrationsbevillinger.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens omfang: 5 000 timer

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bustransporttjenster med chauffør i/uden for Belgien til Europa-Kommissionen og tilknyttede enheder

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60172000 Udlejning af busser og turistbusser med chauffør
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se II.2.1).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU's administrationsbevillinger.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens omfang: 8 500 timer

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bustransporttjenster af kategorien luksus VIP i/uden for Belgien til Europa-Kommissionens kommisærkollegium

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60172000 Udlejning af busser og turistbusser med chauffør
60170000 Udlejning af køretøjer til personbefordring med chauffør
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se II.2.1).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU's administrationsbevillinger.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens omfang: 200 timer

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/09/2021
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/09/2021
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se punkt 3.2 i opfordring til afgivelse af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

36 måneder.

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter at den klagende part er blevet underrettet eller i tilfælde af udeblivelse deraf efter den dato, sagen er kommet til den klagende parts kendskab. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2021