Tjenesteydelser - 344443-2021

09/07/2021    S131

Luxembourg-Luxembourg: ENER/D3/2021-191 Undersøgelse vedrørende overvågning af radioaktive udledninger fra nukleare anlæg i EU

2021/S 131-344443

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 117-303774)

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Energi (ENER), ENER.D.3 — Radiation Protection and Nuclear Safety
Postadresse: DG Energy, to the attention of Tri Central, rue Mercier 2
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2144
Land: Luxembourg
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/energy/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

ENER/D3/2021-191 Undersøgelse vedrørende overvågning af radioaktive udledninger fra nukleare anlæg i EU

Sagsnr.: ENER/LUX/2021/OP/0012
II.1.2)Hoved-CPV-kode
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Henstilling 2004/2/Euratom giver EU-landene retningslinjer for rapportering af udledninger af radioaktive nuklider fra kernekraftværker og oparbejdningsanlæg. Kommissionens database over radioaktive udledninger (RADD — Radioactive Discharges Database) kompilerer de oplysninger som EU-landene indgiver.

Undersøgelsen fokuserer på de anlæg, der har tilladelse til at udlede betydelige mængder radioaktivitet i miljøet, og som skal have tekniske systemer implementeret til løbende eller partivis overvågning af disse udledninger. Hovedformålet med projektet er at levere en opdatering af status for overvågningen af radioaktiv udledning ved større nukleare anlæg i EU's medlemsstater, både med hensyn til lovgivningsmæssige rammer og teknologi.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 117-303774

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 02/08/2021
Tidspunkt: 16:00
Læses:
Dato: 27/08/2021
Tidspunkt: 16:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 03/08/2021
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 30/08/2021
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: