TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Varer - 344869-2017

02/09/2017    S168

Italien-Ispra: Rammekontrakter på udlejning af køretøjer til prøvninger og målinger og på transport af køretøjer (4 partier)

2017/S 168-344869

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport and Climate, JRC.C.4 — Sustainable Transport
Postadresse: via Enrico Fermi 2749
By: Ispra VA
NUTS-kode: ITC41 Varese
Postnummer: 21027
Land: Italien
E-mail: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/
Internetadresse for køberprofilen: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2841
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: forskning.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammekontrakter på udlejning af køretøjer til prøvninger og målinger og på transport af køretøjer (4 partier).

Sagsnr.: JRC/IPR/2017/C.4/0042/OC.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
34100000 Motorkøretøjer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det Fælles Forskningscenter, afdeling C.4, Bæredygtig transport, har behov for at leje køretøjer til prøvninger og målinger til forskningsformål og til de markedsovervågningsopgaver, som Europa-Kommissionens Generaldirektorat for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er og Generaldirektoratet for Miljø anmoder om. Kontrahenterne skal midlertidigt udleje personbiler (parti 1), lette køretøjer (klasse L) og lette erhvervskøretøjer (køretøjer i klasse N1) (parti 2), tunge erhvervskøretøjer (parti 3) eller udføre transport af køretøjer (parti 4).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kortfristet og langfristet udlejning af køretøjer: personbiler

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34110000 Personbiler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITC41 Varese
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udlejning af personbiler til forskningsformål eller til markedsovervågning.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2841
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kortfristet og langfristet udlejning af køretøjer: lette køretøjer og lette erhvervskøretøjer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34136100 Små varevogne
60183000 Udlejning af varevogne med chauffør
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITC41 Varese
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udlejning af lette køretøjer og lette erhvervskøretøjer til forskningsformål eller til markedsovervågning.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2841
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kortfristet og langfristet udlejning af køretøjer: tunge køretøjer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34140000 Tunge motorkøretøjer
60182000 Udlejning af industrielle køretøjer med chauffør
60181000 Udlejning af lastbiler med chauffør
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITC41 Varese
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udlejning af tunge køretøjer til forskningsformål eller til markedsovervågning.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2841
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Køretøjstransport

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITC41 Varese
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Transport af køretøjer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2841

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/10/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/10/2017
Tidspunkt: 15:30
Sted:

JRC, Room 7, first floor, reception building, Ispra VA, ITALIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2017