Varer - 348081-2017

Vis forkortet udgave

06/09/2017    S170

Belgien-Bruxelles: Regelmæssig og ad hoc levering af blomster og tilknyttede tjenester

2017/S 170-348081

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 22.8.2017, 2017/S 159-328156)

Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIEN. Henvendelser: Procurement Coordination Unit. Tlf. +32 22818062. Fax +32 22800262. E-mail: tendering@consilium.europa.eu

I stedet for 

II.1.4) Kort beskrivelse:

Indgåelse af en rammekontrakt med 3 kontrahenter [...]

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen agter at indgå en interinstitutionel rammekontrakt med 3 kontrahenter for:

[...]

Læses 

II.1.4) Kort beskrivelse:

Indgåelse af en rammekontrakt med højst 3 kontrahenter [...]

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen agter at indgå en interinstitutionel rammekontrakt med højst 3 kontrahenter for:

[...]