Tjenesteydelser - 348487-2016

07/10/2016    S194

Belgien-Bruxelles: Tjeneste til nyhedsalarm »videnskab og miljøpolitik«: levering af videnskabelig information med relevans for miljøpolitik — med fokus på nye teknologier, innovation og nye miljørisici

2016/S 194-348487

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for the Environment, SRD.2 — Finance
Postadresse: BU-9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjeneste til nyhedsalarm »videnskab og miljøpolitik«: levering af videnskabelig information med relevans for miljøpolitik — med fokus på nye teknologier, innovation og nye miljørisici.

Sagsnr.: ENV.F.3/SER/2016/0001.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den overordnede målsætning er at forbedre udnyttelsen af nye videnskabelige resultater i forbindelse med udviklingen af miljøpolitik og dennes gennemførelse samt at forbedre grænsefladen mellem videnskab og politik i almindelighed, men med et særligt fokus på nye teknologier og innovation, som også adresserer fordelene/mulighederne og kendte miljørisici samt nye miljørisici, der opstår på baggrund heraf. Med henblik på at bidrage til at nå denne målsætning anmodes der om følgende aktiviteter og resultater — som skal leveres på forståeligt, ikke teknisk og korrekt engelsk: tjeneste til nyhedsalarm, notater om miljømæssige emner, udbredelse og markedsføring.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 491 280.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud — tjenesteydelseskontrakt.

Kontrakt for 12 måneder, der kan fornys 2 gange (samlet 36 måneder). Budgettet er 165 000 EUR pr. år, kan fornys 2 gange. Det samlede budget er derfor på 495 000 EUR.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvaliteten af den foreslåede arbejdsmetode / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Klarhed og præcision / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 052-086107
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 070203/2016/735860/SER/ENV.A.3
Betegnelse:

Tjeneste til nyhedsalarm »videnskab og miljøpolitik«: levering af videnskabelig information med relevans for miljøpolitik — med fokus på nye teknologier, innovation og nye miljørisici

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/08/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: University of the West of England
Postadresse: Commercial Services Department, Frenchay Campus, Coldharbour Lane
By: Bristol
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: BS16 1QY
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 495 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 491 280.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 11 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

6 % + 2 % + 3 %.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I medfør af artikel 134, stk. 1, litra e) og f), i gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2015/1929 af 28.10.2015 (finansforordningen) kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud efter forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et oprindeligt projekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, som er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.

Kontrakten blev tidligere offentliggjort i forhåndsmeddelelsen EUT 2016/S 043-070158 af 2.3.2016 med titlen: »Kontrakt om nyhedsalarm »videnskab og miljøpolitik««.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2016