Tjenesteydelser - 348575-2021

09/07/2021    S131

Danmark-Ringsted: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2021/S 131-348575

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 121-319722)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alléen 15
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Mettemarie Tange
E-mail: mtang@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93557985
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/818d695f-5b13-42ab-aea8-aa909d31c931/homepage
Internetadresse for køberprofilen: www.regionsjaelland.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Billeddiagnostisk viewer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Sjælland udbyder hermed i en konkurrencepræget dialog en kontrakt vedrørende levering af en billeddiagnostisk viewer.

Programmet for Strategisk Udvikling af det Billeddiagnostiske Område (SUBO) har til formål at sikre en forretnings- og løsningsmæssig helhed inden for det billeddiagnostiske område på tværs af Region Sjællands sygehuse og kliniske specialer. Programmet skal desuden sikre, at systemerne på det billeddiagnostiske område understøtter den udvikling og kliniske ambition, der er igangsat i regionens strategi.

Målet er at simplificere systemlandskabet med så få systemer, integrationer og dataoverførsler som muligt, og opnå ét centralt billeddiagnostisk arkiv med alle billeddiagnostiske data uanset datakilde og - format, én diagnostisk klient, der kan bruges af flere specialer, en mindre kompleks dataudveksling, en systemunderstøttelse for fremtidige AI-løsninger og udnyttelse af den patientadministrative funktionalitet i sundhedsplatformen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/07/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 121-319722

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: Del II.1.5)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: II.1.5) Anslået samlet værdi
I stedet for:

Værdi eksklusive moms: 17 500 000.00 DKK

Læses:

Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: