TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 350738-2016

08/10/2016    S195

Forenede Kongerige, Det-London: Levering af komplette faciliteter til arbejdspladsfornyelse

2016/S 195-350738

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Lægemiddelagentur
Postadresse: 30 Churchill Place, Canary Wharf
By: London
NUTS-kode: UKI12 Inner London - East
Postnummer: E14 5EU
Land: Det Forenede Kongerige
E-mail: CGprocurement@ema.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1907
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af komplette faciliteter til arbejdspladsfornyelse.

Sagsnr.: EMA/2016/28/SG.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72251000 Retablering efter katastrofe
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af komplette faciliteter til arbejdspladsfornyelse (1 primær og mindst 2 sekundære) indrettet med mindst 100 arbejdsstationer og tilhørende it- og telefonudstyr samt internet og Wi-Fi-forbindelse, blandt andre minimumskrav, der er anført i de tekniske specifikationer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 252 000.00 GBP
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79430000 Krisestyringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: UKI12 Inner London - East
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af komplette faciliteter til arbejdspladsfornyelse (1 primær og mindst 2 sekundære) indrettet med mindst 100 arbejdsstationer og tilhørende it- og telefonudstyr samt internet og Wi-Fi-forbindelse, blandt andre minimumskrav, der er anført i de tekniske specifikationer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 252 000.00 GBP
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/11/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/11/2016
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Det Europæiske Lægemiddelagentur, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5EU, DET FORENEDE KONGERIGE.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 1 repræsentant pr. tilbudsgiver kan overvære åbningen af buddene. Af sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgivere registrere sig inden for den fastsatte frist (se venligst opfordringen til afgivelse af bud) med henblik på tilladelse til at overvære åbningen af buddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Bemærk venligst, at kun 1 bud kan afgives pr. tilbudsgiver.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Det Europæiske Lægemiddelagentur
Postadresse: 30 Churchill Place
By: London
Postnummer: E14 5EU
Land: Det Forenede Kongerige
E-mail: info@ema.europa.eu
Telefon: +44 2036606000
Fax: +44 2036605555
Internetadresse: http://www.ema.europa.eu/ema/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2016