Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 351776-2021

TINazivHrvatska-Zagreb: Usluge oglašavanja i plasmana
NDBroj objave obavijesti351776-2021
PDDatum objave12/07/2021
OJBroj izdanja SL S-a132
TWMjesto/grad kupcaZAGREB
AUSlužbeno ime kupcaHrvatska akademska i istraživačka mreža - Carnet (58101996540)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan07/07/2021
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti7 - Obavijest o sklopljenim ugovorima
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude9 - Ne primjenjuje se
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)22462000 - Promidžbeni materijal
79342000 - Usluge plasmana
79340000 - Usluge oglašavanja i plasmana
79416000 - Usluge na području odnosa s javnošću
79413000 - Usluge savjetovanja na području upravljanja plasmanom
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR
IAInternetska adresa (URL)www.carnet.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU