Tjenesteydelser - 354602-2018

14/08/2018    S155

Spanien-Sevilla: Pilotprojekt til væsentlighedstjek af standardessentielle patenter

2018/S 155-354602

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Joint Research Centre (JRC), JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.6 — Digital Economy
Postadresse: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
By: Sevilla
NUTS-kode: ES618 Sevilla
Postnummer: E-41092
Land: Spanien
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/
Internetadresse for køberprofilen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3945
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3945
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3945
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forskning

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Pilotprojekt til væsentlighedstjek af standardessentielle patenter

Sagsnr.: JRC/SVQ/2018/B.6/0024/OC
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet for denne kontrakt er at vurdere gennemførligheden af et system, der sikrer en forbedret væsentlighedsundersøgelse til standard essentielle patenter. Dette omfatter både den tekniske gennemførlighed, hvordan en forbedret undersøgelse kunne udføres, og den institutionelle gennemførlighed samt hvilke institutioner, der kunne oprette og gennemføre et system til forbedret undersøgelse.

Blandt andre elementer bør analysen være baseret på et sæt konkrete test af standard essentielle patenter med det formål at:

I) identificere de bedste praksisser til udførelse af væsentlighedstjek,

II) finde den mest omkostningseffektive metode,

III) tage politiske og retslige konsekvenser af en undersøgelsesmekanisme for standardessentielle patenter i betragtning, og

IV) identificere mulige fordele og incitamenter for aktørerne at bestå en sådan undersøgelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 230 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES618 Sevilla
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Pilotprojekt til væsentlighedstjek af standardessentielle patenter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 230 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/10/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/10/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3, E-41092 Sevilla, SPANIEN

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

I henhold til artikel 134, stk. 1, litra f), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/2462 kan Kommissionen iværksætte procedure for udbud med forhandling med den valgte tilbudsgiver i forbindelse med vedrørende gentagelsen af tjenester lig dem, der er omfattet af dette udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/08/2018