Usluge - 356115-2014

Prikaži smanjeni prikaz

21/10/2014    S202    Agencije - Usluge - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Nizozemska-Haag: Internetske usluge i usluge fiksne telefonije

2014/S 202-356115

Ispravak

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 5.9.2014., 2014/S 170-301091)

Eurojust, na pažnju (osoba za kontakt): Sektor za javnu nabavu, Maanweg 174, 2516 ABHaag, NIZOZEMSKA. Telefon +31 704125641. Telefaks +31 704125585. E-pošta: procurement@eurojust.europa.eu

Umjesto 

IV.3.4) Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

21.10.2014 (14:00).

IV.3.8) Uvjeti otvaranja ponuda:

28.10.2014 (14:00).

[...]

Glasi 

IV.3.4) Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

5.11.2014 (14:00).

IV.3.8) Uvjeti otvaranja ponuda:

12.11.2014 (14:00).

[...]