Usluge - 356207-2022

01/07/2022    S125

Hrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova

2022/S 125-356207

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 099-274571)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Nacionalni registracijski broj: 43541122224
Poštanska adresa: Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nadmetanja@mvep.hr
Telefon: +385 14598411
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mvep.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova cjelovite obnove zgrade MVEP

Referentni broj: 474/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova cjelovite obnove zgrade MVEP

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/06/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 099-274571

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:

25.09.2022 00:00

Glasi:

06.10.2022 00:00

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 27/06/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 08/07/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 27/06/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 08/07/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: