Varer - 356285-2019

30/07/2019    S145    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Legetøj

2019/S 145-356285

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen
By: 1600 København V
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe A Dornonville de la Cour
E-mail: ZH7Y@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/110706535.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsdialog vedr. legetøj, 2 del

II.1.2)Hoved-CPV-kode
37520000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette er en markeds dialog vedr. legetøj. Københavns Kommune har tidligere gennemført udbud af legetøjsproduktkategorier der kunne svanemærkes, og nu går næste runde i gang.

Københavns Kommune er endnu ikke helt færdig med materialet, herunder er der endnu ikke udviklet en evalueringsmodel, idet der pågår et samarbejde med forskellige kommuner om at få udviklet en model, der vil kunne benyttes i kommende udbud af legetøj, således at der tages flest miljømæssige hensyn.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

1) Dokument med spørgsmål;

2) Forløbigt udkast til kravspecifikation;

3) Skema med oplistning af produkter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
37510000
37523000
37524000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Hovedstaden

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette er en høring, hvor vi ønsker dialog med markedet. Har en leverandør brug for møde med os, kontakt da venligts undertegnede Dorthe la Cour på ZH7Y@kk.dk Ellers kan kommunikationsmodul i Mercell benyttes. Undertegnede går på ferie frem til 14. august så i denne periode vil der ikke blive "kommunikeret". Undertegnede ville sætte meget stort pris på, hvis der kunne være tilbagemelding på spørgsmål senest 30. september, men meget gerne før.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
26/07/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/07/2019