Tjenesteydelser - 357187-2019

30/07/2019    S145    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Glostrup: Tjenesteydelser i forbindelse med affald

2019/S 145-357187

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vestforbrænding
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibe Dunaar Blum
E-mail: vdb@vestfor.dk
Telefon: +45 20461918

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: aktiviteter inden for affaldsbehandling

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Plastaffald fra husholdninger – behandling og afsætning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90500000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vestforbrænding (VF) agter at iværksætte et udbud om behandling og afsætning af plast fra husholdninger i efteråret 2019. I den forbindelse har VF behov for at gå i dialog med markedet for afdække, hvad markedet kan byde ind med af reel genanvendelse af husstandsindsamlede plast. VF inviterer på denne baggrund potentielle tilbudsgivere til at deltage i individuelle dialogmøder med VF. Se nærmere under punkt II.2.4.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90511000
90513000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vestforbrænding (VF) agter at iværksætte et udbud om behandling og afsætning af plast fra husholdninger i efteråret 2019. I den forbindelse har VF behov for at gå i dialog med markedet for afdække, hvad markedet kan byde ind med af reel genanvendelse af husstandsindsamlede plast.

VF inviterer på denne baggrund potentielle tilbudsgivere til at deltage i individuelle dialogmøder med VF. På møderne ønsker VF følgende spørgsmål besvaret:

VF definerer genanvendelse som ”fuld dokumenteret materialegenanvendelse af plast til sidste led i afsætningskæden”.

1) Er der nogen uhensigtsmæssigheder ved ovenstående definition? Hvis ja, hvordan foreslås fuld dokumenteret materialegenanvendelse af plast til sidste led i afsætningskæden defineret?

2) Kan 75% genanvendelse på baggrund af ovenstående definition opnås? I givet fald, hvad er omkostningerne hertil og hvad costdriverne?

3) Hvis 75% genanvendelse ikke kan opnås, hvor høj en genanvendelsesprocent kan så opnås på baggrund af ovenstående definition? Hvad er omkostningerne hertil og hvad er costdriverne?

4) Såfremt der kun kan opnås en lavere genanvendelsesprocent (end de 75%): Hvad er omkostningerne og costdriverne for en genanvendelse, der er henholdsvis 10 og 20 procentpoint lavere end den højst opnåelige genanvendelsesgrad. (Eksempel: Er den højest opnåelige genanvendelse på 60%, skal der spørges til omkostningerne og costdriverne for genanvendelsegrad på henholdsvis 50% og 40%.)

Møderne forventes afholdt d. 21.-23. august på Vestforbrænding, dog tilbydes udenlandske leverandører et skype-møde.

Interesserede leverandører bedes tilmelde sig til Vibe Danaar Blum, vdb@vestfor.dk senest d. 14. august.

Såfremt der er et meget stort antal leverandører, der ønsker at deltage i møderne, vil VF ud fra nogle saglige og objektive kriterier udvælge nogle leverandører på baggrund af en ligelig fordeling af leverandører fra alle led i behandlingsprocessen: Transport, mellemmænd og behandling.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/10/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/07/2019