Roba - 358262-2021

16/07/2021    S136

Italija-Ispra: Nabava novog APS vozila za gašenje požara za službu JRC-a u hitnim slučajevima

2021/S 136-358262

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Roba

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC), JRC.J - Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 - Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D&WM)
Poštanska adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mjesto: Ispra (VA)
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: I-21027
Država: Italija
E-pošta: jrc-ispra-dir-j-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8950
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava novog APS vozila za gašenje požara za službu JRC-a u hitnim slučajevima

Referentni broj: JRC/IPR/2021/OP/1764-PIN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144210 Vatrogasna vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava novog vozila za gašenje požara za konvencionalne i nekonvencionalne intervencije na lokaciji JRC-a u Ispri.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144210 Vatrogasna vozila
35000000 Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ITALIJA.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava novog APS vozila za gašenje požara za službu JRC-a u hitnim slučajevima

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
01/09/2021

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Ovom se prethodnom informacijskom obavijesti najavljuje namjera javnog naručitelja da objavi budući poziv na nadmetanje. U ovoj fazi nisu dostupne druge informacije ili dokumenti. Zainteresirani gospodarski subjekti pozivaju se da se prijave na adresu navedenu u odjeljku I.3) kako bi bili obaviješteni kada su poziv na nadmetanje i sva dokumentacija o nabavi, uključujući upute za nadmetanje, objavljeni.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/07/2021