Tjenesteydelser - 358311-2014

Vis forkortet udgave

22/10/2014    S203

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse vedrørende »De socioøkonomiske fordele ved netværksdeling« — SMART 2014/0024

2014/S 203-358311

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, Direktorat B — Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Postadresse: kontor: BU33 07/005
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: hr. Andreas Geiss
Mailadresse: andreas.geiss@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=410

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: kommunikationsnet, indhold og teknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Undersøgelse vedrørende »De socioøkonomiske fordele ved netværksdeling« — SMART 2014/0024.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Målet med denne undersøgelse er at støtte Kommissionens opbygning af dens videnbase om de teknologiske og økonomiske modeller for netværksdeling i sammenhæng med eventuelle EU-politikinitiativer om emnet. Undersøgelsen skal navnlig beskæftige sig med følgende opgaver:
1) anslå omkostningssynergierne ved udrulning og drift af hurtige trådløse bredbåndsnet i forskellige netværksdelingsscenarier
2) identificere og kvantificere mulige fordele ved deling af mobile netværk for kunder og for samfundet som helhed og undersøge mulige rammebetingelser, der måtte kræves for deres tilvækst
3) identificere og kvantificere mulige negative virkninger, som deling af mobile netværk måtte have, vurdere deres potentielle indvirkning på kunder og virksomheder og undersøge mulige rammebetingelser, der ville kunne hindre disse
4) vurdere den samlede virkning af potentielle fordele og potentielt opstående negative virkninger for typiske scenarier
5) identificere eksisterende og potentielle hindringer for, at operatører kan indgå netværksdelingsaftaler, forudsat at der er betydeligt potentiale for synergier.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling, 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 137 200 EUR
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Forståelse af de krævede opgaver. Vægtning 30
2. Buddets tekniske kvalitet. Vægtning 50
3. Arbejdets tilrettelæggelse. Vægtning 20
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
SMART 2014/0024.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 252-441252 af 31.12.2013

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 57-094088 af 21.3.2014

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 30-CE-0663353/00-82
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
23.9.2014
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 10
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: TNO, the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
Postadresse: Schoemakerstraat 97
By: Delft
Postnummer: 2628 VK
Land: Nederlandene
Mailadresse: bram.vandenende@tno.nl
Telefon: +31 888667000
Internetadresse: http://www.tno.nl

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 137 200 EUR
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: politik for elektronisk kommunikation.
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen, GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, Direktorat B — Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, afdeling B4: spektrum, att. hr. Andreas Geiss
Postadresse: kontor BU33 07/005
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Mailadresse: andreas.geiss@ec.europa.eu
Internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10.10.2014