Bygge og anlæg - 360645-2018

17/08/2018    S157

Danmark-København: Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger

2018/S 157-360645

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Amerika Plads 15
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Sandvig
E-mail: msip@bane.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

FTN Passiv Entreprenørudbud Øst/Vest

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231000 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakterne vedrører byggeri og anlæg i forbindelse med udrulning af FTN Passiv infrastruktur (Fixed Transmission Network – passiv fiberinfrastruktur) i Danmark. Arbejdet omfatter i hovedtræk etablering af en sammenhængende nedgravet rørinfrastruktur på de nedenfor nævnte strækninger inklusiv sætning af brønde.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 155 635 543.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FTN Passiv Entreprenørudbud Øst

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231000 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontraktens arbejde omfatter i hovedtræk etablering af en sammenhængende nedgravet rørinfrastruktur på strækningen Odense – Svendborg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Materiel og Udførelse / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og Tidsplan / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delkontrakten indeholder ligeledes følgende optioner:

- Option 1: Etablering af 4 fiberkabler på hele strækningen (Odense) – (Svendborg), inklusiv terminering, opkvejlning, test og dokumentation,

- Option 2: Udrulning af FTN Passiv infrastruktur på strækningen Ringsted – Nykøbing Falster, 85 km som skal udføres i 2019/2020,

- Option 2a: Etablering af 4 fiberkabler på strækningen Ringsted – Nykøbing Falster, inklusiv terminering, opkvejlning, test og dokumentation,

- Option 3: Udrulning af FTN Passiv infrastruktur på strækningen Nykøbing Falster – Rødby Færge, 36 km som skal udføres i 2019,

- Option 3a: Etablering af 4 fiberkabler på strækningen Nykøbing Falster – Rødby Færge, inklusiv terminering, opkvejlning, test og dokumentatio,

- Option 4: Udrulning af FTN Passiv infrastruktur på strækningen København – Høje Taastrup 20 km som skal udføres i 2019,

- Option 4a: Etablering af 4 fiberkabler på strækningen København – Høje Taastrup inklusiv terminering, opkvejlning, test og dokumentation.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FTN Passiv Entreprenørudbud Vest

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231000 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontraktens arbejde omfatter i hovedtræk etablering af en sammenhængende nedgravet rørinfrastruktur på strækningen Langå - Hobro.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Materiel og Udførelse / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og Tidsplan / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delkontrakten indeholder ligeledes følgende Optioner:

- Option 1a: Etablering af 4 fiberkabler på hele strækningen Langå – Hobro inklusiv terminering, opkvejlning, test og dokumentation,

- Option 1b: Tilslutning af FST hytter på strækningen Langå – Hobro –Optionen omfatter 2 tværgående underføringer af spor samt FST tilslutninger,

- Option 2: Udrulning af FTN Passiv infrastruktur på strækningen (Hobro) – Aalborg, 50 km til udførelse i 2019,

- Option 2a: Etablering af 4 fiberkabler på strækningen (Hobro) - Aalborg, inklusiv terminering, opkvejlning, test og dokumentation,

- Option 3: Udrulning af FTN Passiv infrastruktur på strækningen Fredericia – Vejle, 26 km til udførelse i 2019,

- Option 3a: Etablering af 4 fiberkabler på strækningen Fredericia - Vejle, inklusiv terminering, opkvejlning, test og dokumentation,

- Option 4: Udrulning af FTN Passiv infrastruktur på strækningen (Vejle) – Århus, 86 km til udførelse i 2019,

- Option 4a: Etablering af 4 fiberkabler på strækningen (Vejle) - Århus inklusiv terminering, opkvejlning, test og dokumentation,

- Option 5: Udrulning af FTN Passiv infrastruktur på strækningen Skjern – Holstebro, 86 km til udførelse i 2020,

- Option 5a: Etablering af 4 fiberkabler på strækningen Skjern - Holstebro inklusiv terminering, opkvejlning, test og dokumentation.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 240-437945
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

FTN Passiv Entreprenørudbud Øst

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/06/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Aarsleff Rail A/S
CVR-nummer: 32282296
Postadresse: Industriholmen 2
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 73 064 777.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

FTN Passiv Entreprenørudbud Vest

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
14/06/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: MJ Eriksson
CVR-nummer: 71432017
Postadresse: Gl. Køge Landevej 773
By: Brøndby Strand
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2660
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 82 570 766.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2018