Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 360694-2020

31/07/2020    S147

Luksemburg-Luxembourg: Podrška izradi Službenog lista

2020/S 147-360694

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 132-322375)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured za publikacije Europske unije
Poštanska adresa: Rue Mercier 2
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Poštanski broj: 2985
Država: Luksemburg
E-pošta: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://op.europa.eu/en/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Podrška izradi Službenog lista

Referentni broj: OP/LUX/2020/OP/0011
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72600000 Usluge računalne potpore i savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog poziva na nadmetanje odabir dva gospodarska subjekta za pružanje usluga podrške za aplikaciju koja se koristi u pripremi i uređivanju proračuna Europske unije (EU) i rad korisničke službe za XML u pogledu izrade i proizvodnje Službenog lista („SL“) EU-a.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/07/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 132-322375

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: II.1.5)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Procijenjena ukupna vrijednost
Umjesto:

Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000,00 EUR

Glasi:

Vrijednost bez PDV-a: 1 400 000,00 EUR

Broj odjeljka: II.2.6)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Procijenjena vrijednost
Umjesto:

Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000,00 EUR

Glasi:

Vrijednost bez PDV-a: 1 400 000,00 EUR

VII.2)Ostali dodatni podaci: