Usluge - 362055-2020

31/07/2020    S147

Hrvatska-Ivanec: Usluge nadzora gradilišta

2020/S 147-362055

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 086-205469)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ivkom–vode d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 91920869215
Poštanska adresa: Ivanec, V. Nazora 96b
Mjesto: Ivanec
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42240
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ranko Zbodulja, ing. građ.
E-pošta: ranko.zbodulja@ivkom.hr
Telefon: +385 42770-550
Telefaks: +385 42781-307
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ivkom-vode.hr
Adresa profila kupca: www.ivkom-vode.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec

Referentni broj: VN-02-20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71521000 Usluge nadzora gradilišta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/07/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 086-205469

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 04/08/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 12/08/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: