Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 362160-2020

03/08/2020    S148

Belgien-Bruxelles: Tjenesteydelser vedrørende flytning, håndtering og relaterede ydelser

2020/S 148-362160

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: 60 Rue Wiertz
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Service de passation des marchés
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6817
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6817
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser vedrørende flytning, håndtering og relaterede ydelser

Sagsnr.: 06B50/2020/M036
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontraktens genstand er tjenesteydelser vedrørende flytning, håndtering og relaterede ydelser til Europa-Parlamentets bygningskompleks i Bruxelles. Kontrahenten forpligtes til lejlighedsvis at stille en udendørs lift til rådighed med henblik på at læsse og aflæsse varer på Europa-Parlamentets anmodning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hovedudførelsessted:

Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om ydelser af to forskellige typer: for det første almindelige flytteaktiviteter, der er baseret på en konstant tilstedeværelse af 12 til 20 håndteringsmedarbejdere i Europa-Parlamentets lokaler, og for det andet en ad hoc-tilstedeværelse af 30 til 40 håndteringsmedarbejdere over flere dage, hvor pågældende skal læsse og aflæsse transportkasser før og efter sessionen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Forvaltning af efterspørgselsstrøm / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering af arbejdsgang / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Optagelse i fag- eller erhvervsregister og/eller specifik godkendelse i bopælslandet eller medlem af en faglig organisation.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— omsætning på mindst 2 000 000 EUR inden for området omfattet af denne kontrakt;

— passende erhvervsansvarsforsikring i overensstemmelse med gældende praksis i sektoren;

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— regnskabsopgørelse (årsberetning) for de seneste 2 afsluttede regnskabsår;

— forsikringspolice.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal have mindst 3 års erfaring fra tjenesteydelser, der ligner dem i dette udbud.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En liste over størstedelen af tjenester, som leveres, og over levering af disse i løbet af de seneste 3 år med oplysninger om mængder, datoer og de involverede offentlige og private kunder samt kundeudtalelser.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/10/2020
Tidspunkt: 10:30
Sted:

Luxembourg, plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer-bygningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1, avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Greffe du tribunal de l'Union européenne
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/07/2020